بازگویی و تعریف مطالب

بعد از آن‌که خواندن یک بخش از درس به پایان رسید، به بازگویی مطالب آن بپردازید.

بازگویی و تعریف مطالب

بعد از آن‌که خواندن یک بخش از درس به پایان رسید، به بازگویی مطالب آن بپردازید.

- مطالب درسی را از حفظ برای خود تکرار یا خلاصه‌نویسی کنید.

- در تکرار مطالب از روشی که متناسب با تکنیک یادگیری‌تان است، استفاده کنید و به خاطر داشته باشید که هر چه بیش‌تر از حواس پنج‌گانه‌ی خود استفاده کنید، مطالب بهتر در حافظه‌تان جای می‌‌گیرد.

- قدرت یادگیری سه برابر می‌‌شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن.

- این قدرت چهار برابر می‌‌شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن و نوشتن.