بازگویی و تعریف مطالب

بعد از آن‌که خواندن یک بخش از درس به پایان رسید، به بازگویی مطالب آن بپردازید.

بعد از آن‌که خواندن یک بخش از درس به پایان رسید، به بازگویی مطالب آن بپردازید.

- مطالب درسی را از حفظ برای خود تکرار یا خلاصه‌نویسی کنید.

- در تکرار مطالب از روشی که متناسب با تکنیک یادگیری‌تان است، استفاده کنید و به خاطر داشته باشید که هر چه بیش‌تر از حواس پنج‌گانه‌ی خود استفاده کنید، مطالب بهتر در حافظه‌تان جای می‌‌گیرد.

- قدرت یادگیری سه برابر می‌‌شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن.

- این قدرت چهار برابر می‌‌شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن و نوشتن.