آفرین به خودم

یک آفرین به خودت بگو و آزمون را شروع کن.

آفرین به خودم

با خودتان مثبت حرف بزنید. بسیاری از ما در اولین فرصتی که به دست می‌آوریم می‌گوییم «‌تو هیچ چیز نمی‌دانی! حتی جواب سؤال اول آزمون را هم نمی‌دانی.» خیلی از ما حتی تصور چنین رفتاری را با دوستانمان نمی‌کنیم اما با خود این‌چنین رفتار می‌کنیم. راه دیگر این است که خودمان را تشویق کنیم. با خود چنان رفتار کنید که با بهترین دوست خود رفتار می‌کنید. به خود بگویید «من خیلی آرام هستم و آزمون را به بهترین شکل پشت سر خواهم گذاشت.»

یک آفرین به خودت بگو و آزمون را شروع کن.

خرید کتاب