امروز فردای دیروز است

اکنون کمی بیندیشید و یک بار دیگر به فرصتی که همین الان پیش روی‌تان قرار دارد فکر کنید و به هدفی که دارید بیندیشید و برای رسیدن به موفقیت همین امروز دست به کار شوید.

امروز فردای دیروز است

همان طور که می‌دانید برای موفقیت در کنکور تنها رفتن به مدرسه و تدریس دبیر و... کافی نیست، بلکه باید خود شما نیز تلاش و پشتکار و اراده‌ی قوی داشته باشید. سرنوشت شما را باورهای شما خواهد ساخت؛ پس باور مثبت را در خود پرورش دهید و به خود فرصت دهید. به خودتان تلقین کنید که «من می‌توانم، من می‌خواهم که موفق شوم، من استعداد آن را دارم». سعی کنید ذهن خود را کنترل کنید و هر شرایطی را به نفع خود تغییر دهید. استعدادهای خود را بشناسید و از آن بهره بگیرید.

اکنون کمی بیندیشید و یک بار دیگر به فرصتی که همین الان پیش روی‌تان قرار دارد فکر کنید و به هدفی که دارید بیندیشید و برای رسیدن به موفقیت همین امروز دست به کار شوید.