نیم‌سال دوم را بهتر شروع کن

نیم‌سال دوم مزیت بهتری نسبت به نیم‌سال اول دارد؛ زیرا شناخت بهتری از خود و توانایی‌های درسی و نقاط قوت خود دارید. برای شروع بهتر نکات زیر را در مطالعه‌ی خود قرار دهید.

نیم‌سال دوم را بهتر شروع کن

نیم‌سال دوم مزیت بهتری نسبت به نیم‌سال اول دارد؛ زیرا شناخت بهتری از خود و توانایی‌های درسی و نقاط قوت خود دارید. برای شروع بهتر نکات زیر را در مطالعه‌ی خود قرار دهید.

1. مطالعه‌ی هر درس در همان روز: به کمک آن اطلاعات در کلاس درس بیش‌تر در ذهن باقی می‌ماند.

2. استفاده از دفتر برنامه‌ریزی: از همین روز اول ساعت مطالعه را یادداشت کنید و با توجه به جایگاه هر درس و میزان تسلطی که دارید برایش زمان در نظر بگیرید.

3. تعادل در مطالعه: تعادل در مطالعه برای هر درس اختصاصی و عمومی و عدم مطالعه‌ی درس‌های مشابه را در برنامه‌تان قرار دهید.

4. منابع مطالعاتی مفید: از منابع مفید مطالعاتی مانند کتاب‌های پرتکرار که میزان تسلط بر هر مبحث و تثبیت را مشخص می‌کند استفاده کنید.

5. یادداشت‌برداری و حضور مستمر: با حضور در کلاس و استفاده‌ی بهینه از معلم و نکته‌برداری، نکات اصلی را برای خودتان بازیابی کنید.