نیم‌سال دوم را بهتر شروع کن

نیم‌سال دوم مزیت بهتری نسبت به نیم‌سال اول دارد؛ زیرا شناخت بهتری از خود و توانایی‌های درسی و نقاط قوت خود دارید. برای شروع بهتر نکات زیر را در مطالعه‌ی خود قرار دهید.

نیم‌سال دوم مزیت بهتری نسبت به نیم‌سال اول دارد؛ زیرا شناخت بهتری از خود و توانایی‌های درسی و نقاط قوت خود دارید. برای شروع بهتر نکات زیر را در مطالعه‌ی خود قرار دهید.

1. مطالعه‌ی هر درس در همان روز: به کمک آن اطلاعات در کلاس درس بیش‌تر در ذهن باقی می‌ماند.

2. استفاده از دفتر برنامه‌ریزی: از همین روز اول ساعت مطالعه را یادداشت کنید و با توجه به جایگاه هر درس و میزان تسلطی که دارید برایش زمان در نظر بگیرید.

3. تعادل در مطالعه: تعادل در مطالعه برای هر درس اختصاصی و عمومی و عدم مطالعه‌ی درس‌های مشابه را در برنامه‌تان قرار دهید.

4. منابع مطالعاتی مفید: از منابع مفید مطالعاتی مانند کتاب‌های پرتکرار که میزان تسلط بر هر مبحث و تثبیت را مشخص می‌کند استفاده کنید.

5. یادداشت‌برداری و حضور مستمر: با حضور در کلاس و استفاده‌ی بهینه از معلم و نکته‌برداری، نکات اصلی را برای خودتان بازیابی کنید.

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی