هدف‌گذاری در نیم‌سال دوم را جدی بگیرید

قبل از این‌که به سراغ نیم‌سال دوم از سال تحصیلی بروید بهتر است به ارزیابی عملکردتان در نیم‌سال اول بپردازید و به این سؤالات پاسخ دهید.

هدف‌گذاری در نیم‌سال دوم را جدی بگیرید

قبل از این‌که به سراغ نیم‌سال دوم از سال تحصیلی بروید بهتر است به ارزیابی عملکردتان در نیم‌سال اول بپردازید و به این سؤالات پاسخ دهید:

1) آیا توانستید در نیم‌سال اول به چیزهایی که می‌خواستید برسید؟

2) آیا از عملکرد خود در طول این مدت رضایت داشتید؟

3) آیا توانستید طبق برنامه‌ای که برای خود تدوین کرده بودید حرکت کنید؟

هنوز هم می‌توانید دوباره از نو شروع کنید. بهتر است یک بار دیگر روش‌های خود را مورد بازبینی قرار دهید و سعی کنید این بار درست و واقع‌بینانه هدف‌گذاری کنید. برای این‌که بتوانید در این نیم‌سال پیشرفت چشمگیری داشته باشید باید بتوانید میزان پیشرفت خود را ارزیابی کنید. برای این کار به اعدادی نیاز دارید تا بتوانید آن‌ها را با هم مقایسه کنید. این اعداد همان چند از ده درس‌های شما هستند که در هر کارنامه‌ی آزمونی که دریافت می‌کنید به‌خوبی نمایان است. با استفاده از این اعداد می‌توانید به مرور در یک یا چند درس به انتخاب خودتان پیشرفت کنید و به موفقیت برسید.

خرید کتاب