بررسی سؤالات تیزهوشان علوم پایه‌ی ششم در آزمون 4 دی 94

در این آزمون از صفحه‌ی 32 تا 43 کتاب درسی سؤال طرح شده بود که 6 سؤال مربوط به قسمت پوششی بود، 4 سؤال از مبحث جدید و دارای 2 سؤال دام‌دار بود.

بررسی سؤالات تیزهوشان علوم پایه‌ی ششم در آزمون 4 دی 94

در این آزمون از صفحه‌ی 32 تا 43 کتاب درسی سؤال طرح شده بود که 6 سؤال مربوط به قسمت پوششی بود، 4 سؤال از مبحث جدید و دارای 2 سؤال دام‌دار بود. با نگاهی به سطح سؤالات و تحلیل و بررسی آن‌ها می‌توان در آزمون‌های بعدی با به‌کارگیری این نکات به نتایج بهتری دست یافت.

71) این سؤال، سؤال تکراری از آزمون 20 آذر است (سؤال 76) که دانش‌آموز با مرور دفترچه‌ی آزمون قبلی به‌راحتی می‌توانست به آن پاسخ دهد.

نکته‌ی 1) دانش‌آموزان با مرور دفترچه‌ی قبلی می‌توانستند موفق به کسب 10 درصد از نمره‌ی خود شوند.

72) این سؤال، سؤال مفهومی، وقت‌گیر و نسبتاً دشواری است که دانش‌آموز باید شکل پایین صفحه‌ی 32 کتاب درسی را کاملاً یاد بگیرد تا بتواند به این سؤال پاسخ دهد.

نکته‌ی 2) دانش‌آموزان باید به تمام قسمت‌های درس علوم توجه کنند اعم از شکل‌ها؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

نکته‌ی 3) دانش‌آموزان باید از تکنیک ضربدر و منها استفاده کنند و پاسخ دادن به چنین سؤالات وقت گیر را به آخر موکول کنند و در صورت داشتن وقت اضافی روی آن‌ها تمرکز کنند.

نکته‌ی 4) تعدادی از سؤالات به صورت مفهومی است. دانش‌آموزان باید مطالعه‌ی دقیق و عمیق داشته باشند و مطالعه‌ی آن‌ها سطحی نباشد. هم‌چنین هنگام خواندن صورت سؤال زیر کلمات کلیدی خط بکشند تا بدانند سؤال دقیقاً چه می‌خواهد.

73) این سؤال جزء سؤالات دام‌دار است که 38 درصد دانش‌آموزان به اشتباه گزینه‌ی 4 را انتخاب کرده‌اند.

نکته‌ی 5) دانش‌آموزان می‌توانند از کتاب اشتباهات متداول تست‌های مختلف حل کنند تا کم‌تر دچار دام‌های آموزشی شوند.

74) این سؤال از قسمت «آزمایش کنید» صفحه‌ی 43 کتاب درسی، درس زمین پویا آمده است که دانش‌آموز با انجام آزمایش توسط معلم خود به‌راحتی می‌توانست به پاسخ صحیح برسد.

75) این سؤال از قسمت «پژوهش کنید» صفحه‌ی 42 کتاب درسی آمده است که دانش‌آموز با کمک معلم خود باید آن را فرا بگیرد.

نکته‌ی 6) دانش‌آموزان باید به تمام قسمت‌های درس علوم توجه کنند اعم از آزمایش کنید، پژوهش کنید و...؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

76) این سؤال از قسمت «آزمایش کنید» صفحه‌ی 43 کتاب درسی، درس زمین پویا آمده است که دانش‌آموز با انجام آزمایش توسط معلم خود به‌راحتی می‌توانست به پاسخ صحیح برسد.

77) این سؤال از قسمت علم و زندگی صفحه‌ی 40 کتاب درسی طرح شده است که دانش‌آموز به‌راحتی می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد.

78) این سؤال جزء سؤالات دام‌دار است که 31 درصد دانش‌آموزان به اشتباه گزینه‌ی 2 را انتخاب کرده‌اند.

79) این سؤال، سؤال بسیار راحتی است و از متن کتاب درسی صفحه‌ی 33 طرح شده است.

80) این سؤال از قسمت علم و زندگی صفحه‌ی 35 کتاب درسی طرح شده است که دانش‌آموز با مطالعه به‌راحتی می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد.

بررسی سؤالات نشان می‌دهد که 1 سؤال وقت‌گیر و مفهومی و بقیه‌ی سؤالات تقریباً ساده بودند و اگر دانش‌آموزان تمام قسمت‌های کتاب اعم از آزمایش کنیدها و علم و زندگی را به‌خوبی مطالعه می‌کردند به‌راحتی می‌توانستند به سؤالات تیزهوشان پاسخ دهند، البته 2 سؤال دام‌دار هم طرح شده بود که دانش‌آموزان باید در انتخاب گزینه‌ی صحیح تمام دقت خود را به کار می‌گرفتند و حتماً از کتاب اشتباهات متداول و قسمت سؤالات دام‌دار سایت استفاده می‌کردند.