بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان مقطع ششم آزمون 4 دی 94

این سؤال تکراری از آزمون 20 آذر است.

بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان مقطع ششم آزمون 4 دی 94

سؤال 81: این سؤال تکراری از آزمون 20 آذر است.

سؤال 82: مشابه این سؤال در دفترچه‌ی غیر حضوری مربوط به آزمون 4 دی وجود داشت و دانش‌آموزان با دانستن این مطلب که یک خط از کنار هم قرار گرفتن بی‌نهایت نقطه به وجود می‌آید و هم‌چنین با استفاده از تعریف کوتاه‌ترین فاصله‌ی نقطه از خط به‌راحتی می‌توانستند گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنند.

سؤال 83: برای حل این سؤال لازم بود دانش‌آموز تعریف مثلث متساوی‌الاضلاع و اندازه‌ی زوایای آن، مفهوم نیم‌صفحه و اندازه‌ی مجموع زوایای داخلی یک مثلث را بداند. این سؤال برای متوسط دانش‌آموزان ساده بود.

سؤال 84: دانش‌آموز باید بداند منظور از کوتاه‌ترین خط وصل‌کننده‌ی رأس به قاعده همان ارتفاع مثلث است و برای این‌که ارتفاع مثلث خارج از مثلث باشد باید یک زاویه‌ی باز و دو زاویه‌ی دیگر تند باشند. فهم این سؤال برای بیش‌تر دانش‌آموزان سخت است و معمولاً با دلایل نادرست به جواب صحیح اشاره کرده بودند.

سؤال 85: در این سؤال یک تبدیل واحد بسیار ساده خواسته شده بود.

سؤال 86: مجموع زوایای یک شش‌ضلعی مد نظر بود که برداشت از متن اصلی کتاب است و جزء محفوظات ذهنی دانش‌آموزان است.

سؤال 87: پیدا کردن یک زاویه مد نظر بوده که در آن از ویژگی‌های مربوط به مثلث متساوی‌الساقین استفاده می‌شود. این سؤال برای متوسط دانش‌آموزان سخت بود.

سؤال 88: در حل این سؤال از مفهوم زاویه‌ی محاطی استفاده می‌شود. بر این اساس دو زاویه‌ی «ب» و «پ» با هم برابرند و طبق خاصیت مثلث متساوی‌الساقین جواب مسئله حاصل می‌شود. این سؤال جزء سؤال‌های متوسط است.

سؤال 89: این سؤال هم سؤال آسانی بود؛ زیرا فرمول محاسبه‌ی آن جزء محفوظات اولیه‌ی دانش‌آموزان است. هر چند در این سؤال با رسم شکل و بدون استفاده از فرمول هم جواب حاصل می‌شود.

سؤال 90: در این سؤال، بیش‌تر دانش‌آموزان در تشخیص این‌که زاویه‌ی «آ» کدام‌یک است مشکل داشتند. درواقع عدم نشانه‌گذاری مناسب باعث شد بسیاری از دانش‌آموزان نتوانند به سؤال جواب دهند؛ هر چند سؤال از نظر محتوا بسیار ساده است.