نقش مادر (نویسندگان نوجوان)

راضیه‌سادات حسینی، ششم دبستان از ملایر این مقاله را درباره‌ی نقش آموزشی مادران نوشته است.

نقش مادر (نویسندگان نوجوان)

راضیه‌سادات حسینی، ششم دبستان از ملایر این مقاله را درباره‌ی نقش آموزشی مادران نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


نقش مادر در یادگیری فرزندان بسیار مؤثر است. این موضوع یک موضوع ثابت‌شده است. مطمئناً همه‌ی شما داستان ادیسون را شنیده‌اید. وقتی ادیسون به مدرسه می‌رفت، معلم کلاس نامه‌ای به ادیسون داد که به مادرش بدهد. مادر ادیسون نامه را خواند و دید در نامه نوشته شده است: «با کمال تأسف باید بگویم کودکتان کودن است و هیچ استعدادی برای ادامه‌ی تحصیل و درس خواندن ندارد. مدرسه‌ی ما نیز جای ابلهان و کودن‌ها نیست» ولی مادر ادیسون نامه را جور دیگری برای ادیسون خواند. او نامه را این گونه خواند: «فرزند شما نابغه است. مدرسه‌ی ما توان آموزش به فرزند شما را به جهت هوش بسیار، ندارد. شما باید شخصاً خودتان به او آموزش دهید» و این گونه شد که مادر ادیسون شروع به درس دادن به او در منزل کرد.

ادیسون در 13 سالگی اولین اختراع خود را به ثبت رساند. مدتی پس از فوت مادرش، ادیسون در جشن تولدش صندوقچه‌ی مادر را باز کرد و می‌خواست نامه را برای همه بخواند تا به همه ثابت کند از کودکی نابغه بوده و معلمشان اولین کسی بوده که این مسئله را فهمیده ولی با دیدن اصل نامه شروع به گریه کرد و تازه فهمید که نوشته‌های معلمش چیز دیگری بوده است.

ادیسون تازه می‌فهمد که چه‌طور مادرش از یک کودک کودن یک ادیسون نابغه ساخت. این افتخار مادر ادیسون است.

دیدید مادر او چگونه باعث موفقیت او شد! نه‌نتها مادر بلکه همه‌ی اطرافیان می‌توانند در راه تلاش به سوی موفقیت پشتوانه‌ی دانش‌آموزان باشند.

او در خاطراتش این گونه نوشت:

توماس آلوا ادیسون، کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان به نابغه‌ی قرن تبدیل شد.