گروه‌بندی مهم مطالب در ابتدای نیم‌سال دوم (2)

در ابتدای نیم‌سال دوم با دو گروه کلی از مطالب روبه‌رو خواهیم بود.

گروه‌بندی مهم مطالب در ابتدای نیم‌سال دوم (2)

در ابتدای نیم‌سال دوم با دو گروه کلی از مطالب روبه‌رو خواهیم بود. کوتاه شدن زمان آماده‌سازی تا کنکور سراسری، در کنار متنوع شدن روال کلی کار برنامه‌ی راهبردی در مقایسه با روال تقریباً ثابتِ نیم‌سال اول، گاهی باعث به وجود آمدن سؤالاتی در زمینه‌ی نحوه‌ی جبران مباحث گذشته می‌شود. مرور مجدد این ساختارهای گروهی مطالب نقش مؤثری در آرامش هر چه بیش‌تر در ابتدای نیم‌سال دوم خواهد داشت.

بخش دوم مطالب، به مباحث مشترک و زیرساختی نیم‌سال اول که با نیم‌سال دوم مرتبط است می‌پردازد. قطعاً کنار گذاشتن این مباحث تا ایام عید ایده‌ای منطقی و اصولی نخواهد بود. برای مرور مجدد این مباحث، قبل از مطالعه‌ی مباحث مشترک با نیم‌سال دوم، فرصت کوتاهی را برای مرور خلاصه‌درس‌های نیم‌سال اولِ این مباحث کنار بگذارید و در بازیابیِ تستی این مباحث، حل تست از مباحث نیم‌سال اول را در مقیاسی حداقلی، در برنامه‌ی خود حفظ کنید. سهم مطالعه‌ی این مباحث باید تا پایان سال تحصیلی توزیع مطلوبی داشته باشد. ضمن این‌که در این مباحث نیز نباید از کنار نقش پررنگ پروژه‌ی 6 در تکمیل و جمع‌بندی نهایی به‌سادگی عبور کنیم.

در هر دو حالت و هر دو گروه از این مطالب، یک نکته‌ی مهم را به خاطر داشته باشید. محدود شدن به نگرانی از جا ماندن مطالب، هیچ تأثیر در جبران و جمع‌بندی نخواهد داشت. آن‌چه از نیم‌سال اول بیش‌ترین تأثیر را در عملکردتان دارد، روش‌های مطالعه‌ی شناخته‌شده‌ی شخصی خودتان است. نیم‌سال دوم، نیم‌سال پیشرفت و شکوفایی است، اگر نکات نامطلوب گذشته را اصلاح کرده باشید و اگر به جای نگرانی، امید و تلاش را به میدان فرستاده باشید.