گروه‌بندی مهم مطالب در ابتدای نیم‌سال دوم (1)

در ابتدای نیم‌سال دوم با دو گروه کلی از مطالب نیم‌سال اول روبه‌رو خواهیم بود.

گروه‌بندی مهم مطالب در ابتدای نیم‌سال دوم (1)

در ابتدای نیم‌سال دوم با دو گروه کلی از مطالب نیم‌سال اول روبه‌رو خواهیم بود. کوتاه شدن زمان آماده‌سازی تا کنکور سراسری، در کنار متنوع شدن روال کلی کار برنامه‌ی راهبردی در مقایسه با روال تقریباً ثابتِ نیم‌سال اول، گاهی باعث به وجود آمدن سؤالاتی در زمینه‌ی نحوه‌ی جبران مباحث گذشته می‌شود.

باید پذیرفت که باقی ماندن اندکی از مباحث نیم‌سال دوم چندان غیر عادی نیست. غیر قابل جبران هم نیست. باید نگرانی‌های‌تان را کنار بگذارید و به جای آن، همراهی با برنامه‌ی راهبردی را جایگزین کنید. مرور مجدد این ساختارهای گروهی مطالب نقش مؤثری در آرامش هر چه بیش‌تر در ابتدای نیم‌سال دوم خواهد داشت.

بخش اول مطالب، به مباحث مستقل نیم‌سال اول اختصاص دارد که در نیم‌سال تکرارپذیری کمی دارد و نقش زیرساختی در یادگیری مباحث نیم‌سال دوم ندارد. پروژه‌ی 6 برنامه‌ی راهبردی در دوران طلایی نوروز، بهترین زمان برای مرور آن بخش از مباحث شماست که در این گروه قرار می‌گیرد. در این پروژه بدون وجود عناصری همچون کلاس‌های روزانه‌ی مدرسه یا امتحان‌های تشریحی نیم‌سال اول، به جمع‌بندی مباحث نیم‌سال اول و به طور ویژه مباحث مستقل آن خواهید پرداخت.