تصمیم‌گیری

در مسیر زندگی، انتخاب هدف یک طرف قضیه است و تصمیم برای رسیدن به آن در طرف دیگر قضیه قرار دارد.

تصمیم‌گیری

در مسیر زندگی، انتخاب هدف یک طرف قضیه است و تصمیم برای رسیدن به آن در طرف دیگر قضیه قرار دارد. تصمیم‌گیری درست و قاطع و تلاش برای رسیدن به آن و درنهایت رسیدن به نتیجه، تأثیر شگرفی در احساس ارزش داشتن و شادابی دارد.

در طول سال تحصیلی شاید شما دانش‌آموزان عزیز هدف‌های زیادی را برای خود در نظر گرفته‌اید اما هرگز تصمیم نگرفته‌اید که حتی نیمی از آن‌ها را به انجام برسانید یا نیمه‌ی راه خسته شده‌اید و شاید هم هدف‌های خود را به فراموشی سپرده‌اید.

شاید انجام هر کاری در ابتدا دشوار و پیچیده به نظر برسد اما اگر دقیق به آن فکر کنید و افراد با شرایط مشابه را برای خودتان مثال بزنید و ببینید که آن‌ها با شرایطی پایین‌تر از شما به چه موفقیت‌های عظیمی دست پیدا کرده‌اند، شاید از فکرهای منفی دست بکشید و کارهای خود را هر چه سریع‌تر شروع کرده و به انجام برسانید.

ابتدا هدف‌های خود را روی کاغذ بنویسید و سپس راهکار مناسب خود را برای آن اجرا کنید.

امکان دارد با این راهکار به نتیجه‌ی دلخواه خود نرسید. پس باید راه دیگری را امتحان کنید. ادیسون برای اختراع برق 999 بار شکست خورد ولی بار هزارم به پیروزی دست یافت.

برای ایجاد تغییرات مثبت، تمرین کنید و هرگز از تلاش کردن دست برندارید.