برنامه‌ریزی شخصی با تصمیمات کوتاه‌مدت روزانه

برخی از دانش‌آموزان همواره از کسی می‌خواهند که دقیقاً برای‌شان مشخص کند هر روز چه بخوانند. در حالی که خود دانش‌آموزان در کانون می‌توانند قدرت برنامه‌ریزی شخصی را پیدا کنند.

برنامه‌ریزی شخصی با تصمیمات کوتاه‌مدت روزانه

برخی از دانش‌آموزان همواره از کسی می‌خواهند که دقیقاً برای‌شان مشخص کند هر روز چه بخوانند. در حالی که خود دانش‌آموزان در کانون می‌توانند قدرت برنامه‌ریزی شخصی را پیدا کنند.

جدول تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت روزانه در دفتر برنامه‌ریزی در این امر کمک می‌کند. همواره دانش‌آموزان باید در انتهای روز تعیین کنند که برنامه‌ی مطالعاتی فردای‌شان چیست تا بعد از مدرسه سردرگم نباشند. این‌که هر دانش‌آموز تعیین کند که چه بخواند بر اساس آیتم‌های زیر تعیین می‌شود.

مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز را اجرا کنید تا درس‌های تدریس‌شده در مدرسه کاملاً مرور شوند؛ سپس به مطالعه‌ی درس فردا بپردازید. حتی اگر امتحان یا پرسشی وجود ندارد به پیش‌خوانی و مرور بپردازید تا در جریان درس فردا قرار بگیرید. سپس دو درس از برنامه‌ی راهبردی را برای آزمون پیش رو انتخاب و مطالعه کنید. همه‌ی این موارد می‌تواند همراه با حل تمرین از کتاب‌های کار باشد. با بررسی وضعیت درس‌های مختلف آن‌ها را در موارد گفته‌شده قرار دهید تا هم ساعت مطالعاتی بالایی داشته باشید و هم بتوانید به برنامه‌ی مدرسه و آزمون برسید. به کمک دفتر برنامه‌ریزی بهترین مشاور خودتان خواهید بود.

خرید کتاب