نوروز 96

راهبردهای افزایش معدل

پس از مطالعه‌ی مفهومی و حل تمرین‌های کتاب، اشکالات خود را برطرف کنید. از نکاتی که آموخته‌اید، یادداشت بردارید، سپس تمرینات مفهومی بیش‌تری از کتاب‌های کمک‌درسی حل کنید.1- کلاس‌های غیر درسی خود را محدودتر کنید.

نمی‌‌شود با سه روز رفتن به کلاس زبان، موسیقی و... روی درس متمرکز شد. ساعات مطالعه‌تان را تا جایی که می‌‌‌توانید افزایش دهید و بیش‌تر انرژی‌تان را روی درس خواندن متمرکز سازید.

2- راز کسب نمره، خوب خواندن و با علاقه خواندن است.

تا وقتی برای پدر و مادر یا معلم درس می‌خوانید، برای رفع تکلیف تلاش خواهید کرد. در این نوع درس خواندن‌ها، شور و کیفیتی وجود ندارد؛ ولی اگر به خاطر دلتان، خوب درس بخوانید، در تحصیل و کسب نمره موفق می‌‌شوید.

3- برای خوب خواندن، باید به کتاب درسی مسلط شوید.

همه‌ی مطالب به‌ویژه درس‌های اختصاصی را به طور مفهومی و دقیق بخوانید. «فعالیت‌ها»، «مثال‌ها»، «فکر کنیدها»، «خود را بیازماییدها» و پرسش‌های انتهای هر فصل کتاب درسی را یک به یک و با دقت پاسخ دهید.

4- پس از مطالعه‌ی مفهومی و حل تمرین‌های کتاب، اشکالات خود را برطرف کنید. از نکاتی که آموخته‌اید، یادداشت بردارید، سپس تمرینات مفهومی بیش‌تری از کتاب‌های کمک‌درسی حل کنید.

تابع از ریاضی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : محمد صادق روحانی