راهبردهای افزایش معدل

پس از مطالعه‌ی مفهومی و حل تمرین‌های کتاب، اشکالات خود را برطرف کنید. از نکاتی که آموخته‌اید، یادداشت بردارید، سپس تمرینات مفهومی بیش‌تری از کتاب‌های کمک‌درسی حل کنید.

راهبردهای افزایش معدل

1- کلاس‌های غیر درسی خود را محدودتر کنید.

نمی‌‌شود با سه روز رفتن به کلاس زبان، موسیقی و... روی درس متمرکز شد. ساعات مطالعه‌تان را تا جایی که می‌‌‌توانید افزایش دهید و بیش‌تر انرژی‌تان را روی درس خواندن متمرکز سازید.

2- راز کسب نمره، خوب خواندن و با علاقه خواندن است.

تا وقتی برای پدر و مادر یا معلم درس می‌خوانید، برای رفع تکلیف تلاش خواهید کرد. در این نوع درس خواندن‌ها، شور و کیفیتی وجود ندارد؛ ولی اگر به خاطر دلتان، خوب درس بخوانید، در تحصیل و کسب نمره موفق می‌‌شوید.

3- برای خوب خواندن، باید به کتاب درسی مسلط شوید.

همه‌ی مطالب به‌ویژه درس‌های اختصاصی را به طور مفهومی و دقیق بخوانید. «فعالیت‌ها»، «مثال‌ها»، «فکر کنیدها»، «خود را بیازماییدها» و پرسش‌های انتهای هر فصل کتاب درسی را یک به یک و با دقت پاسخ دهید.

4- پس از مطالعه‌ی مفهومی و حل تمرین‌های کتاب، اشکالات خود را برطرف کنید. از نکاتی که آموخته‌اید، یادداشت بردارید، سپس تمرینات مفهومی بیش‌تری از کتاب‌های کمک‌درسی حل کنید.

خرید کتاب