در آزمون‌ها غیبت نکنید

برنامه‌ی آزمون‌ها مثل حلقه‌های زنجیر و قطعه‌های پازل است. هر قطعه‌ای که نباشد برنامه‌ی شما ناقص خواهد شد.

در آزمون‌ها غیبت نکنید

در آزمون‌های غیبت نکنید؛ زیرا:

  • برنامه‌ی آزمون‌ها مثل حلقه‌های زنجیر و قطعه‌های پازل است. هر قطعه‌ای که نباشد برنامه‌ی شما ناقص خواهد شد.

  • مطالعه یک عادت است. اگر به هر دلیلی این عادت تغییر کند، مدت‌ها طول می‌کشد تا دوباره بتوانید به حالت اول برگردید.

  • هر لحظه‌ای که تصمیم به غیبت در یک آزمون می‌گیرید از همان لحظه میزان مطالعه‌ی شما به‌شدت کاهش می‌یابد.

  • نوعی احساس عقب‌ماندگی از سایرین، روح شما را آزرده می‌کند و در میزان یادگیری بسیار مؤثر خواهد بود. این موضوع میزان استرس شما را بسیار افزایش می‌دهد تا جایی که با تکرار غیبت‌ها دچار نوعی یأس و ناامیدی می‌شوید و از ادامه‌ی راه بازمی‌مانید.

  • اگر برای آزمونی آمادگی لازم را کسب نکرده‌اید مطمئن باشید که با غیبت در آزمون این نقیصه برطرف نخواهد شد.