کتاب سؤالات پرتکرار برای تثبیت

مراحل مطالعاتی در کانون ادراک، تثبیت، تسلط است.

کتاب سؤالات پرتکرار برای تثبیت

مراحل مطالعاتی در کانون ادراک، تثبیت، تسلط است.

در مرحله‌ی ادراک دانش‌آموز فهم کاملی از جزوه و کتاب درسی پیدا می‌کند و در مرحله‌ی دوم یعنی تثبیت باید سؤالاتی متفاوت و متنوع از همان مفاهیم خوانده‌شده را حل کند تا بتواند شناخت و آشنایی خوبی با آن موضوع درسی پیدا کند و مطالب در ذهنش تثبیت شده و یادگیری ناقص و ضعف‌های مرحله‌ی ادراک مشخص شود.

بهترین منبع برای چنین مرحله‌ای کتابی است که ذهنیت دبیران کشور و مدارس مختلف را جمع‌آوری کرده باشد تا دانش‌آموز با حل سؤالاتی کاملاً استاندارد در دو بخش دارای پاسخ تشریحی و بدون پاسخ تشریحی بتواند مفاهیم مطالعه‌شده را مرور کند، سؤالات مهم را ببیند و برای امتحانات مدرسه آمادگی بالایی کسب کند. سپس با ذهن آماده‌تر و یادگیری بهتر به سراغ مرحله‌ی تسلط و تست برود.