کتاب سؤالات پرتکرار برای تثبیت

مراحل مطالعاتی در کانون ادراک، تثبیت، تسلط است.مراحل مطالعاتی در کانون ادراک، تثبیت، تسلط است.

در مرحله‌ی ادراک دانش‌آموز فهم کاملی از جزوه و کتاب درسی پیدا می‌کند و در مرحله‌ی دوم یعنی تثبیت باید سؤالاتی متفاوت و متنوع از همان مفاهیم خوانده‌شده را حل کند تا بتواند شناخت و آشنایی خوبی با آن موضوع درسی پیدا کند و مطالب در ذهنش تثبیت شده و یادگیری ناقص و ضعف‌های مرحله‌ی ادراک مشخص شود.

بهترین منبع برای چنین مرحله‌ای کتابی است که ذهنیت دبیران کشور و مدارس مختلف را جمع‌آوری کرده باشد تا دانش‌آموز با حل سؤالاتی کاملاً استاندارد در دو بخش دارای پاسخ تشریحی و بدون پاسخ تشریحی بتواند مفاهیم مطالعه‌شده را مرور کند، سؤالات مهم را ببیند و برای امتحانات مدرسه آمادگی بالایی کسب کند. سپس با ذهن آماده‌تر و یادگیری بهتر به سراغ مرحله‌ی تسلط و تست برود.