چرا نیم‌سال دوم؟

همه‌ی دانش‌آموزان در نیم‌سال دوم کارنامه‌ی مدرسه و کارنامه‌ی جامع دی‌ماه را دریافت کرده‌اند. وقتی به آن نگاه می‌کنند می‌فهمند چه کرده‌اند.

چرا نیم‌سال دوم؟

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر، شعاری است که مضمون عمیقی دارد. در نیم‌سال دوم حواستان را جمع کنید. نیم‌سال دوم، به دلایل زیر، نیم‌سال سرنوشت‌سازی است.

1. کارنامه دارید: همه‌ی دانش‌آموزان در نیم‌سال دوم کارنامه‌ی مدرسه و کارنامه‌ی جامع دی‌ماه را دریافت کرده‌اند. وقتی به آن نگاه می‌کنند می‌فهمند چه کرده‌اند.

2. آگاه‌تر شده‌اید: در نیم‌سال دوم دانش‌آموزان آگاه‌تر می‌شوند و تجربیات خوبی دارند.

3. ایستگاه جبرانی در دوران نوروز: چند ماه دیگر عید نوروز فرامی‌رسد و فرصت تازه‌ای برای همه ایجاد می‌شود.

4. انگیزه‌تان بیش‌تر می‌شود: انگیزه‌ها در نیم‌سال دوم بیش‌تر می‌شود؛ زیرا می‌دانید به کنکور نزدیک‌تر می‌شوید.

پس برای موفقیت در نیم‌سال دوم چند کار مهم را انجام دهید:

1.  مهندسی دوباره‌ی منابع مطالعاتی

2. شناسایی پنج نوع درس

3. انتخاب زوج‌درس‌های پایه در نیم‌سال دوم

4.دانش‌آموزان باید پیش 2 را بخوانند و فقط روی مباحث آن تمرکز کنند؛ حتی دانش‌آموزانی که نیم‌سال اول را از دست داده‌اند.

5.درس‌های عمومی در نیم‌سال دوم جدی می‌شود؛ یعنی باید توجه ویژه به آن داشت.

6.برنامه‌ریزی در نیم‌سال دوم جدی‌تر است. اصول برنامه‌ریزی را در نیم‌سال دوم با توجه به تجربیات و آگاهی که از نیم‌سال اول دارید رعایت کنید.