نیم‌سال دوم شروعی دوباره و مهم‌تر

پیش‌خوانی قبل از تدریس معلم، خواندن درس هر روز در همان روز، یادداشت‌برداری‌ها و... همه با هم و در کنار هم موجب ماندگاری مطالب در حافظه‌ی بلندمدت شما خواهند شد.

نیم‌سال دوم شروعی دوباره و مهم‌تر

چهار ماه از سال تحصیلی گذشت. امتحانات نیم‌سال اول را پشت سر گذاشتید. این‌که از نتیجه‌ی آن راضی بوده‌اید یا خیر سؤال بسیار مهمی است. اگر راضی نبوده‌اید باید از همین الان به فکر باشید و با برنامه‌ریزی دقیق و اصول درست، مطالعه را شروع کنید.

پیش‌خوانی قبل از تدریس معلم، خواندن درس هر روز در همان روز، یادداشت‌برداری‌ها و... همه با هم و در کنار هم موجب ماندگاری مطالب در حافظه‌ی بلندمدت شما خواهند شد.

آزمون‌های کانون به شما کمک می‌کند که اطلاعات را وارد حافظه‌ی بلندمدت خود کنید؛ زیرا یک بار برای مدرسه درس می‌خوانید و وقتی بار دیگر برای کانون بخوانید این اطلاعات در ذهن شما یادآوری خواهند شد. از همین امروز اصول درست را یاد بگیرید و نقاط ضعف نیم‌سال اول را جبران کنید.