مهارت درست خواندن را بیاموزید

یکی از عوامل مهم پیشرفت در تحصیل و لذت بردن از درس خواندن، خوب خواندن است.

مهارت درست خواندن را بیاموزید

یکی از عوامل مهم پیشرفت در تحصیل و لذت بردن از درس خواندن، خوب خواندن است.

نکته‌ی مهم در خواندن این است که مطالب خوانده‌شده را به‌خوبی بفهمید و درک کنید. این کار از جمله مهارت‌هایی است که باید بتوانید در مقطع دبستان آن را کسب کنید.

پس برای این‌که بتوانید درست خواندن را بیاموزید باید تمرین و تسلط خود را در این کار تقویت کنید.

بدین منظور بهتر است در فرصت‌های مناسب، خواندن کتاب داستان را در برنامه‌تان قرار دهید و سعی کنید پس از پایان مطالعه، آن‌چه را از داستان یاد گرفته‌اید با زبان خودتان برای پدر و مادرتان بازگو کنید.

این گونه به‌مرور، توانایی درک و فهم و استنتاج مطالب خوانده‌شده در شما افزایش می‌یابد و درک مطلب، تفسیر و نتیجه‌گیری از متون درسی و غیر درسی، شما را با افکار و اطلاعات جدیدی آشنا می‌کند تا راه بهترِ اندیشیدن را بیاموزید و به موفقیت برسید.تنظیم عصبی و حواس از زیست يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : محمد مهدی روزبهانی