بررسی سؤالات تیزهوشان علوم پایه‌ی ششم در آزمون 25 دی

در این آزمون از صفحه‌های 8 تا 51 کتاب سؤال طرح شده بود که می‌توان گفت کل مباحث نیم‌سال اول را در بر می‌گرفت.

بررسی سؤالات تیزهوشان علوم پایه‌ی ششم در آزمون 25 دی

در این آزمون از صفحه‌های 8 تا 51 کتاب سؤال طرح شده بود که می‌توان گفت کل مباحث نیم‌سال اول را در بر می‌گرفت. آزمون دارای 1 سؤال از قسمت جدید و 9 سؤال از قسمت پوششی درس‌های نیم‌سال اول بود. با نگاهی به سطح سؤالات و تحلیل و بررسی آن‌ها می‌توان در آزمون‌های بعدی با به‌کارگیری این نکات به نتایج بهتری دست یافت.

71) این سؤال از سؤال دفترچه‌ی تیزهوشان 4 دی عیناً تکرار شده بود (سؤال 75) که دانش‌آموز با مرور دفترچه‌ی آزمون قبلی به‌راحتی می‌توانست به آن پاسخ دهد.

نکته‌ی 1) دانش‌آموزان با مرور دفترچه‌ی قبلی می‌توانستند موفق به کسب 10 درصد از نمره شوند.

72) این سؤال، از درس اول علوم طرح شده بود و سؤال راحتی بود که دانش‌آموز با دانستن کامل مراحل روش علمی می‌توانست به آن پاسخ صحیح دهد.

73) این سؤال از شکل کتاب درسی صفحه‌ی 14 طرح شده بود که دانش‌آموز با دقت به شکل و توجه به مراحل شیمیایی و فیزیکی مراحل تهیه‌ی کاغذ می‌توانست به آن پاسخ صحیح دهد.

نکته‌ی 2) دانش‌آموزان باید به تمام قسمت‌های درس علوم اعم از شکل‌ها توجه کنند؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

74) این سؤال از قسمت «آزمایش کنید» صفحه‌ی 23 کتاب درسی درس سوم آمده است که دانش‌آموز با انجام آزمایش توسط معلم خود به‌راحتی می‌توانست به پاسخ صحیح برسد.

نکته‌ی 3) دانش‌آموزان باید به تمام قسمت‌های درس علوم اعم از آزمایش کنید، پژوهش کنید و... توجه کنند؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

75) این سؤال از درس 4 سفر به اعماق زمین طرح شده است و سؤال از صفحه‌ی 31 قسمت گفت‌وگو کنید آمده است که دانش‌آموز با انجام دادن آن به کمک معلم در کلاس می‌توانست به‌راحتی به سؤال پاسخ صحیح دهد.

76) این سؤال، سؤالی وقت‌گیر و مفهومی است که دانش‌آموز با درک کامل شکل صفحه‌ی 32 درس 4 سفر به اعماق زمین کتاب درسی می‌تواند به آن پاسخ صحیح دهد.

نکته‌ی 4) دانش‌آموزان باید از تکنیک ضربدر و منها برای سؤالات وقت‌گیر استفاده کنند و پاسخ دادن به چنین سؤالاتی را به آخر موکول کنند و در صورت داشتن وقت اضافی روی آن تمرکز کنند.

77) این سؤال، مفهومی، وقت‌گیر و دشوار بود که از قسمت «آزمایش کنید» صفحه‌ی 34 درس 4 سفر به اعماق زمین طرح شده بود که دانش‌آموز با انجام آزمایش به کمک معلم خود و درک سؤال می‌توانست به آن پاسخ صحیح دهد.

78) این سؤال از صفحه‌ی 33 کتاب درسی درس 4 سفر به اعماق زمین طرح شده بود که دانش‌آموز با یاد گرفتن جزئیات و توضیح خمیر کره می‌توانست به آن پاسخ صحیح دهد.

79) این سؤال بسیار آسانی بود اما کمی نیاز به دقت داشت که از صفحه‌ی 39 کتاب درسی درس 5 قسمت علم و زندگی آمده بود.

80) این سؤال مفهومی بود و تنها سؤال جدید در بین سؤالات بود که از درس 6 ورزش و نیرو طرح شده بود. دانش‌آموز با انجام «آزمایش کنید» صفحه‌ی 51 کتاب درسی می‌توانست به آن پاسخ صحیح دهد.

جمع‌بندی: با تحلیل سؤالات علوم تیزهوشان متوجه می‌شویم که 2 سؤال وقت‌گیر و مفهومی هستند. از بین 10 سؤال درس‌های نیم‌سال اول، 4 سؤال از درس 4 (سفر به اعماق زمین) طرح شده بود که می‌توان گفت 4 از 10 یا به‌عبارتی 40 درصد از بین این مباحث است. این نشان‌دهنده‌ی اهمیت بیش‌تر این درس در بین درس‌های نیم‌سال اول است. پس دانش‌آموزان علاوه بر دقت در تمام درس‌های نیم‌سال اول باید به درس 4 اهمیت بیش‌تری دهند.