تحلیل آزمون 9 بهمن سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 9 بهمن، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 9 بهمن سوم تجربی

به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 9 بهمن، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 9 بهمن سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده ترازهای 5500، 6250 یک واحد ازمون آسان تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازهای 7000 و 6250 دو واحد و در محدوده تراز 5500 یک واحد آزمون سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس فیزیک، در همه محدوده ها آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون متعادل بوده و فقط در محدوده تراز 4750 و 5500 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

خرید کتاب