کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 7 پاسخ- 10 بهمن 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...یک سؤال، 7 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


راهکار حفظ تسلط بر درس‌های عمومی را نمی‌دانم.

پاسخ 1- در نیم‌‌سال دوم باید در عین حفظ ساعات مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی کم کم حجم مطالعه‌ی درس‌های عمومی را بیش‌تر کنید. مفهومی‌تر مطالعه کنید و حتماً برای تسلط بیش‌تر تعداد تستی را که کار می‌کنید افزایش دهید. کتاب زرد عمومی کمک زیادی در این مورد به شما خواهد کرد.

محمد تره‌باری

پاسخ 2- از کلیشه و فرمول‌های همیشگی که بگذریم، درس‌های عمومی دریای خلق ابتکارات جدید جهت یادگیری و تسلط‌اند. کافی است به کشف شیوه‌های برتر خود در درس‌های عمومی بپردازید. شاید با نشانه‌گذاریی یا با از حفظ گفتن یا نوشتن برخی موارد مهم مسلط‌تر شوید. البته یک راهکار بسیار عالی برای شما، بازیابی مطالب در انتهای روز است که به شما کمک می‌کند هر آن‌چه در طول روز فراگرفته‌اید به یاد آورید.

بهادر جبلی

پاسخ 3- درس‌های عمومی زودبازده اما فرّار هستند. ویژگی دوگانه‌ی این درس‌ها را باید به‌خوبی در نظر بگیرید. در گام اول باید مطالعه‌ی درس‌های عمومیِ هر آزمون را با نسبت همگون در طول دوره‌ی آماده‌سازی امتحان تقسیم کنید. مطالعه‌ی متراکم در ابتدای دو هفته یا در انتهای آن یک گام نادرست در این زمینه است. برای تسلط بر این درس‌ها باید حل تستِ با فاصله (24 تا 48 ساعت پس از مطالعه) را به خاطر داشته باشید و اشکالات این تست‌زنی را حتماً رفع کنید. در انتها، در دو روز پایانی مانده به آزمون باید سهم مرور درس‌های عمومی را افزایش دهید تا به فراموشی این مطالب غلبه کنید.

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 4- حجم تست زدن در درس‌های عمومی (به‌ویژه از کتاب زرد عمومی) را بیش‌تر کنید. ارزیابی تست‌ها (چه تست‌هایی که خودتان می‌زنید و چه تست‌های آزمون) را به طور دقیق و جدی انجام دهید.

حسن ایزدی

پاسخ 5- در درس‌های عمومی مشکلی را به صورت خاص داریم و آن هم سرعت مطالعه‌ی کم در این درس‌هاست. برای حفظ تسلط بر درس‌های عمومی، نیاز به مطالعه‌ی بیش‌تر و درواقع تکرار بیش‌تر آن‌هاست. بهترین راه‌حل، استفاده از کتاب زرد عمومی است. مطالعه‌ی کتاب زرد عمومی را نه به عنوان یه منبع تست بلکه به عنوان کتابی برای تمرین در برنامه‌ی هفتگی بدانید.

مجید شفیعی

پاسخ 6- درس‌های عمومی را باید