تغییر ترکیب میکروب‌های روده با غذاهای ناسالم

پژوهش محققان دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا نشان می‌دهد، مصرف مداوم و یا متناوب غذاهای ناسالم می‌تواند ترکیب میکروب‌های روده را تغییر دهد.

تغییر ترکیب میکروب‌های روده با غذاهای ناسالم

پژوهش محققان دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا نشان می‌دهد، مصرف مداوم و یا متناوب غذاهای ناسالم می‌تواند ترکیب میکروب‌های روده را تغییر دهد.

پژوهش انجام شده از اولین مطالعاتی است که رابطه بین مصرف مداوم غذاهای ناسالم و ترکیبات میکروبی روده را مورد بررسی قرار داده است.

روده انسان دارای بیش از 100 تریلیون سلول‌های میکروبی است که متابولیسم، تغذیه و عملکرد ایمنی بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اختلال در میکروب‌های روده با بروز شرایطی نظیر بیماری التهابی روده و چاقی مرتبط است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مصرف سه روز در هفته غذای ناسالم، برای تغییر میکروب‌های روده و کاهش تنوع و میزان میکروب‌های مفید آن کافی است.

طی این پژوهش محققان تأثیر رژیم "یو یو"، رژیم ناسالم و مصرف هله هوله را بر گروهی از موش‌ها مطالعه کردند. افرادی که با کاهش دریافت انرژی و غذا، وزن خود را کاهش داده و بعد از مدتی رژیم غذایی را رها می‌کنند ، نه تنها لاغر نمی‌شوند بلکه نسبت به قبل از رژیم، چاق‌تر هم می‌شوند. این نوع رژیم گرفتن را رژیم یویو (YoYo) می‌نامند. رژیم یویو رژیمی است که فرد مدتی رژیم گرفته، سپس آن را رها کرده و مجدداً رژیم می‌گیرد و این رویه تکرار می‌شود.

موش‌هایی که رژیم یو یو را داشتند، 18 درصد چاق‌تر از سایرین با رژیم سالم بوده و میزان لپتین و انسولین آنها مشابه موش‌هایی بود که غذاهای ناسالم و هله هوله خور بودند. در واقع ترکیبات میکروبی موش‌های رژیم یو یو و موش‌هایی با تغذیه ناسالم در مقایسه با موش‌های سالم غیرقابل تشخیص بود.

منبع :