تحلیل آزمون 9 بهمن - الکتروتکنیک سوم هنرستان

در این مقاله به بررسی نتایج آزمون پرداخته می‌شود.

تحلیل آزمون 9 بهمن - الکتروتکنیک سوم هنرستان

تحليل آزمون 9 بهمن 1394 


گروه الکتروتکنيک - سوم هنرستان

 

در اين تحليل با بررسي کارنامه دانش آموزان در کنکور سراسري سال هاي قبل و مقايسه آن با نتايج حاصل شده در آزمون 9 بهمن نتايج زير حاصل شده است:


 

تراز داوطلبين

7000

6250

5500

4750

کنکور سراسري

5

4

3

2

آزمون 9 بهمن

6

5

3

1


 

 اين اعداد به چه معناست؟  

در آزمون سراسري داوطلباني که تراز آن ها در محدوده 5500 قرار داشته است توانسته بودند ازهر 10 سوال آزمون به 3 مورد آن به صورت صحيح پاسخ گويي کنند.

 

ملاحظه مي شود غير از تراز 5500 كه داوطلبان مطابق پيش بيني پاسخ گويي كرده اند در ترازهاي 7000 و 6250 به يك سوال بيش تر و در تراز 4750 به يك سوال كمتر پاسخ گويي كرده اند.

در آزمون هاي برگزاري مطابق مصوب كنكور سراسري انتظار مي رود داوطلببين تراز 4750 بتواند به ازاي هر 10 سوال حداقل به دو سوال به صورت صحيح پاسخ بدهند. تقاضا مي شود در زمان برگزاري آزمون اين نكات را در نظر داشته باشيد و مطابق تراز خود بدنبال سوالات قابل پاسخ گويي باشد.

 

 استفاده از کتاب جامع هنرستان رشته الکتروتکنيک با داشتن نکات درسي مربوط به هر فصل از کتب و وجود سوالات تشريحي و تستي مناسب مربوط به هر مبحث مي تواند در بهبود روند پاسخ گويي داوطلبين به سوالات و همچنين آمادگي جهت شرکت در امتحانات نهايي هنرستان ها نقش مهمي داشته باشد.


  به اميد موفقيت تمامي دانش آموزان

پويا زرافشان

مسئول دفترچه الکتروتکنيک سوم هنرستان