تحلیل آزمون 9 بهمن الکترونیک - سوم هنرستان

در این مقاله به تحلیل نتایج آزمون پرداخته می‌شود.

تحلیل آزمون 9 بهمن الکترونیک - سوم هنرستان

تحليل آزمون 9 بهمن  1394

گروه الکترونيک - سوم هنرستان

 

در اين تحليل با بررسي کارنامه دانش آموزان در کنکور سراسري سال هاي قبل و مقايسه آن با نتايج حاصل شده در آزمون 9 بهمن نتايج زير حاصل شده است:تراز داوطلبين

7000

6250

5500

4750

کنکور سراسري

6

5

3

2

آزمون 9 بهمن

6

4

3

1

 

اين اعداد به چه معناست؟

در آزمون سراسري داوطلباني که تراز آن ها در محدوده 5500 قرار داشته است توانسته بودند از هر 10 سوال آزمون به 3 مورد آن به صورت صحيح پاسخ گويي کنند.!


ملاحظه مي شود در تمامي تراز هاي 6250 و 4750 داوطلبين به يك سوال كم از پيش بيني پاسخ گويي كرده اند و در ساير تراز ها مطابق پيش بيني پاسخ گويي كرده اند.

در آزمون هاي برگزاري مطابق مصوب كنكور سراسري انتظار مي رود داوطلببين تراز 4750 بتواند به ازاي هر 10 سوال حداقل به دو سوال به صورت صحيح پاسخ بدهند. تقاضا مي شود در زمان برگزاري آزمون اين نكات را در نظر داشته باشيد و مطابق تراز خود بدنبال سوالات قابل پاسخ گويي باشد.

 

دواطلبان گرامي تعداد سوالاتي كه به اشتباه در آزمون پاسخ داده ايد كه همان سوالات دام دار مي باشد بسيار بالا است. لطفا قبل از پاسخ گويي به سوالات تستي نكته زير را بخاطر بسپاريد:

 


 استفاده از کتاب جامع
 هنرستان رشته الکترونيک با داشتن نکات درسي مربوط به هر فصل از کتب و وجود سوالات تشريحي و تستي مناسب مربوط به هر مبحث مي تواند در بهبود روند پاسخ گويي داوطلبين به سوالات و همچنين آمادگي جهت شرکت در نهايي هنرستان ها نقش مهمي داشته باشد.


  به اميد
 موفقيت تمامي دانش آموزان

پويا زرافشان