کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت

در جلسه‌ی نفرات برتر 9 بهمن 1394 بابک عبدل‌زاده فخر (مسئول نمایندگی کرج پسران کانون فرهنگی آموزش) در زمینه‌ی اهمیت ویژه‌ی پروژه‌ی 4 صحبت کردند که مطالب ایشان در زیر آمده است...

کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت

در جلسه‌ی نفرات برتر 9 بهمن 1394 بابک عبدل‌زاده‌ فخر (مسئول نمایندگی کرج پسران کانون فرهنگی آموزش) در زمینه‌ی تناظر پروژه‌های 4 و 6 صحبت کردند که مطالب ایشان در زیر آمده است:

این آزمون و آزمون قبل (25 دی) از اهمیت بالایی برخوردار بودند به سه دلیل زیر:

آزمونهای بی بهانه هستند.

بودجه قابل توجهی از کنکور سراسری را پوشش می دهند.

فاصله زیادی با کنکور سراسری ندارند، اما جای جبران دارند ...


برنامه‌ریزی جبران

اگر نتیجه با هدف مطابق نیست، برنامه ریزی جبران ضروری است. برنامه راهبردی کانون با الگوی ایستگاه های جبرانی،   از برنامه ریزی جبران پشتیبانی می کند.

وقتی برنامه‌ریزی می‌کنیم و به آن عمل می‌کنیم ولی در زمان نتیجه، تفاوت بین هدف و نتیجه وجود دارد باید آن را جبران ‌کنیم. در این موارد برنامه راهبردی به‌خاطر ایستگاه‌های جبرانی به شما کمک می‌کند. بنابراین فرصت خوبی دارید که در دوران طلایی نوروز در صورت نیاز به جبران بپردازید. برا این کار دو نوع ابزار دارید:

تابلو نوروز و کارنامه‌ی مبحثی

با کارنامه‌ی مبحثی می‌توان یک سطح از درس جلوتر رفت و دقیق‌تر برنامه‌ریزی کرد.

بحث امروز من ارتباط بین این دو ابزار است. در تابلو نوروزی، نام درس آمده و مباحث و بودجه‌بندی کنکور ارائه شده است.

ابزار اول: تابلو نوروز

 منبع اصلی ای که در نوروز روی آن تمرکز داریم کتاب نوروز است و در تابلو مشخص کرده‌ایم کدام تست‌ها از این کتاب مناسب کدام مباحث هستند. این تابلو مانند بسیاری از ابزارهای کانون، شامل دو بخش نگاه به آینده و گذشته است. ابتدا باید برای هر بخش مشخص کنید که ساعت مطالعه‌ی شما چقدر بوده است و باید چند از ده خود را در هر درس در آزمون 25 دی مشخص کنید. با توجه به نگاهی که به عملکرد خودتان در گذشته دارید، برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنید.

کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت

کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت

کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت

کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت


ابزار دوم: کارنامه‌ی مبحثی

در این کارنامه دروس مشخص هستند و در هر درس مباحث مشخص شده است. در مورد رنگ‌ها نیز اطلاع دارید و استراتژی رنگ‌ها بیان شده است.

شما به تنهایی و با استفاده از آزمون‌هایتان نمی‌توانید این کارنامه را تولید کنید زیرا کارنامه‌ی مبحثی با در نظر گرفتن وضعیت شما درتمامی آزمون‌هایی که در آن این مباحث مطرح شده‌اند تهیه شده است. دقت کنید که هر مبحث چندین بار در آزمون‌ها تکرار می‌شود.


کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت

کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت

کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت


 تابلوی دوران نوروز یک زبان مشترک به نام مبحث با کارنامه‌ی مبحثی دارد. ما وضعیت شما را در کارنامه مشخص کرده‌ایم و این موضوع در تابلوی نوروز نیز وجود دارد.

تابلوی نوروزی مهمترین ابزار برای دوران طلائی نوروز است.شما تابلو را مقابل خودتان می‌گذارید و برای هر درس وضعیت خودتان را مشخص می‌کنید و برای آینده هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنید.

پایان پروژه‌ی 6 زمانی است که ممکن است تصمیم بگیرید برخی از مباحث را کنار بگذارید الان باید تا پروژه‌ی 6 تا جای ممکن وضعیت خودتان را بهبود دهید.

کاظم قلم‌چی: کتاب نوروز با حجم کم و مناسب، برای ایام نوروز تهیه شده است. کسانی هم که کتاب جمع‌بندی را تهیه نکرده‌اند الان زمان تهیه و استفاده‌ی آن در ایام نوروز است.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمیفیلم این سخنرانی را اینجا ببینید


کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی / بابک فخر + پاورپوینت


فایل های ضمیمه

صحبت های بابک عبدل زاده فخر در باره کارنامه مبحثی و تابلوی نوروزی