سامان دولتی نماد اراده و سخت کوشی در جلسه برترهای 9 بهمن

سامان دولتی نماد اراده و سخت کوشی درجلسه برترهای 9 بهمن

سامان دولتی نماد اراده و سخت کوشی در جلسه برترهای 9 بهمن


بی تردید سامان دولتی نماد بی بدیل عزم و اراده ای تحسین برانگیز، نه تنها برای دانش آموزان سخت کوش و با هدف، که برای هر فردی است که برای آمال بزرگ زندگی خود، سخت ترین شرایط را پشت سر می گذارند. سامان در آزمون سراسری سال 94، دو پیروزی بزرگ به دست آورد: نخست غول سرطان را با همه مصائب توصیف ناپذیرش شکست داد و سپس با سربلندی با رتبه ای سه رقمی به دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه یافت. در جلسه ی دانش آموزان برتر 9 بهمن، او به اختصار از این مسیر گفت و چون همیشه ستاره درخشان زندگی اش را که پا به پای او همه سختی ها را به دوش گرفته بود، به همراه داشت. مادرش از او و از همه امیدها و ناامیدی ها گفت و چه افتخاری است او برای سامان و همه فرزندان و مادران دیگر...


سامان دولتی نماد اراده و سخت کوشی در جلسه برترهای 9 بهمن