جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

جلسه مسئولان نمایندگی کلان شهرهای کانون فرهنگی آموزش قلم چی، روزهای 7 و 8 بهمن در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد.

جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

جلسه مسئولان نمایندگی کلان شهرهای کانون فرهنگی آموزش قلم چی، روزهای 7 و 8 بهمن در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد.

در طی این دو روز مباحث متعددی مورد بحث و مشورت قرار گرفت و هر یک از مسئولان یادشده، از تجربه های موفق خود در زمینه های متعددی سخن گفتند.

در این جلسات مباحثی چون ثبت نام، بورسیه، ارتباط با معتمدان، کتاب نوروز، سایت کانون و جشن 23 بهمن، کلاس های رفع اشکال، ثبت نام زودهنگام و... مطرح شد.

در روز دوم (8 بهمن) اعضای شورای معتمدان بورسیه نیز در جلسه حضور یافتند و در مباحث مرتبط به گفتگو نشستند.

جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

اعضای شورای معتمدان بورسیه


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

مسئولان نمایندگی کلان شهرهای کانون فرهنگی آموزش قلم چی


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

مسئولان نمایندگی کلان شهرهای کانون فرهنگی آموزش قلم چی و شورای معتمدان بورسیه بنیاد قلم چی


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

شورای معتمدان بورسیه و هیئت نظار بنیاد قلم چی


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

شورای معتمدان بورسیه و هیئت نظار بنیاد قلم چی، به همراه بازرسان و مسئولان بورسیه بنیاد قلم چی


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون در کلان شهرها - بهمن 94

همکاران واحد شهرستان ها - واحد ارزیابی  -سایت و  انفورماتیک کانون