آیا ورزش هوازی شدید باعث ایجاد بیماری قلبی می‌شود؟

طبق مطالعات منتشر شده در مجله آمریکایی تخصصی قلب، اکثر شهروندان کشورهای پیشرفته از کمبود میزان فعالیت ورزش صدمه می‌بینند.

آیا ورزش هوازی شدید باعث ایجاد بیماری قلبی می‌شود؟

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، کمبود فعالیت فیزیکی از جمله راه رفتن باعث افزایش میزان بیماری‌های قلبی می‌شود. بهتر است که شهرنشینان فعالیت مداوم داشته باشند، حتی اگر این فعالیت شدت زیادی نداشته باشد.

محققان بررسی کردند که آیا انجام میزان خاصی از ورزش می‌تواند باعث افزایش بیماری‌های قلبی شود یا خیر؟

آنها دریافتند که حتی اگر شدت ورزش زیاد باشد نسبت به فعالیت نداشتن، باعث کاهش بیماری‌های قلبی می‌شود. این در حالی است که پیش از این تعدادی از مطالعات نشان داده بود که فعالیت زیادی در ورزش هوازی باعث افزایش بیماری‌های قلبی می‌شود و اثر آن شبیه به ورزش نکردن است.

منبع :