سیزدهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه- 8 بهمن 94

سیزدهمین جلسه‌ی شورای بورسیه، 8 بهمن 94 در بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی برگزار شد.

سیزدهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه- 8 بهمن 94

سیزدهمین جلسه‌ی شورای بورسیه، 8 بهمن 94 در بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی برگزار شد.

حاضران جلسه: نقی رضایی، کریم رئیسی ده‌کردی، محمدحسین شیرازی، عشرت رجبلی، زهرا جلالی، فرزانه اشراقی، فرشته علی‌بخشی

همکاران بورسیه بنیاد: الهه نصیری، مهسا امیرحسینی، راضیه جابری، اشرف فرجی و سمیه عابدی

در این جلسه هر کدام از اعضا، ضمن ابراز خرسندی از حضور در "اولین گردهمایی دانشجویان بنیاد دانشگاه تهران"،5 دی‌ماه 1394 ، گزارشی از عملکرد خود طی یک ماه گذشته به ویژه برگزاری جلسه در تعامل با همکاران بورسیه‌ی بنیاد و نمایندگی‌های کانون، ارائه کردند.

عشرت رجبلی از جلسه‌ای که در آزادشهر در تاریخ 14 بهمن‌ماه در نمایندگی کانون با مسئولیت آقای سنگ‌سفیدی برگزار خواهد شد، خبر دادند.

در ادامه، زهرا جلالی به جلسه‌ای که در نظرآباد در اواخر بهمن‌ماه در مدرسه‌ای که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی احداث شده است برگزار خواهند کرد، اشاره کردند.

فرزانه اشراقی از جلسه‌ا‌ی که ایشان در رباط‌کریم با حضور دو تن از اعضای شورای بورسیه (نقی رضایی و فرشته علی‌بخشی) و با همکاری اعضای نمایندگی رباط کریم و معتمدان برگزار کردند، خبر دادند و به اعلام موارد و پیشنهادات در جلسه و راهکارهایی که در آن جلسه مطرح شده بود پرداختند و این جلسه را بسیار موثر ارزیابی کردند. ایشان هم‌چنین به برگزاری جلسه‌ای مشترک با فرشته علی‌بخشی در تاریخ 29 بهمن‌ماه 94 در استان تهران اشاره کردند.

در ادامه، محمدحسین شیرازی از جلسه‌ای که در تعامل با نمایندگی شیراز با حضور تعدادی از معتمدان شهرهای استان شیراز در این استان برگزار کردند یاد کردند و نقطه نظرات حاضران شهرهای مختلف شیراز را مورد بررسی قرار گرفت.

کریم رئیسی ده‌کردی با توجه به این‌که ایشان چندین جلسه در شهرکرد و استان چهارمحال بختیاری برگزار کردند این جلسات را ارزیابی و تحلیل کردند و از تک‌تک اعضا به جهت پیگیری و برگزاری این جلسات در استان‌های مختلف تقدیر و تشکر نمودند.

در انتها نقی رضایی ضمن اعلام برگزاری جلسه‌ای که در ماه‌ گذشته در همدان برگزار کردند از بازتاب آن جلسه در سایت "روزنامه‌ی همدان پیام" اشاره کردند. ایشان فعالیت شورا را اثربخش و پلی بین نمایندگی‌ها و معتمدان معرفی کردند و قرار بر برگزاری جلسه‌ی آتی این شورا در 13 اسفند با حضور کاظم قلم‌چی (متولی و واقف بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی) شد.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی