تجهیزکتابخانه هنرستان فنی عسگری در شهرستان ارومیه

تجهیزکتابخانه هنرستان فنی عسگری در شهرستان ارومیه

تجهیزکتابخانه هنرستان فنی عسگری در شهرستان ارومیه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه هنرستان فنی شهید عسگری در شهرستان ارومیه  مرکز استان آذربایجان غربی را تجهیز نمود.

آقای جواد پورجعفری، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1358 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 237 دانش آموز پسر را در مقطع هنرستان تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 2 عدد میز مطالعه ،7عدد قفسه کتابخانه ،12 صندلی و یک دستگاه کامپیوتر به همراه میز آن می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 48/350/000 ریال (4میلیون و 835 هزار تومان) می باشد که مبلغ 35/350/000 ریال( 3میلیون و 535 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 13/000/000 ریال (یک میلیون و 300 هزار تومان) از سوی آقای مثمر نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان ارومیه پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 434 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه هنرستان فنی عسگری در شهرستان ارومیه

تجهیزکتابخانه هنرستان فنی عسگری در شهرستان ارومیه