تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سادات در شهرستان ارومیه

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سادات در شهرستان ارومیه

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سادات در شهرستان  ارومیه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان سادات  در شهرستان ارومیه  مرکز استان آذربایجان غربی را تجهیز نمود.

آقای عباسعلی رضایی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1373 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 268 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 2 عدد میز مطالعه ،6 عدد قفسه کتابخانه ،9 صندلی و یک دستگاه کامپیوتر به همراه میز آن می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 41/450/000 ریال (4میلیون و 145 هزار تومان) می باشد که مبلغ 31/000/000 ریال( 3میلیون و 100 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/450/000 ریال (یک میلیون و  45 هزار تومان) از سوی آقای مثمر نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان ارومیه پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 433 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سادات در شهرستان  ارومیه

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان سادات در شهرستان  ارومیه