هوشمندسازی دبیرستان دولتی فاطمیه (س) در شهرستان ملایر

هوشمندسازی دبیرستان دولتی فاطمیه (س) درشهرستان ملایر

هوشمندسازی دبیرستان دولتی فاطمیه (س) در شهرستان ملایر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه دولتی فاطمیه (س) در شهرستان ملایر را هوشمندسازی نمود.

خانم مژگان ماله میر مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1374 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 370 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 47/250/000 ریال (4 میلیون و 725 هزار تومان) می باشد که مبلغ 37/800/000 ریال (3 میلیون 780 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 9/450/000 ریال (945 هزار تومان) از سوی آقای مسعود امامی نماینده بنیاد در شهرستان ملایر (واحد دختران) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 432 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان دولتی فاطمیه (س) در شهرستان ملایر