نوروز 96

منطق و تعداد سوالات آزمون 9 بهمن ماه سوم تجربی

تعداد سوالات آزمون 9 بهمن ماه سوم تجربیبا سلام 

برای مشاهده منطق و تعداد سوالات آزمون 9 بهمن ماه، فایل ذیل را دانلود نمایید

موفق باشیدفایل های ضمیمه
پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی