مطالعه نانو مقیاس اثر تخریبی فرابنفش بر روی DNA

محققان نانو پیمایشگری را ارائه دادند که می‌تواند اثر تخریبی تابش پرتو فرابنفش بر روی DNA را شناسایی و درمان کند.

مطالعه نانو مقیاس اثر تخریبی فرابنفش بر روی DNAبه گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گروهی از محققان دانشگاه لیهای، دانشگاه مرکزی فلوریدا، مؤسسه ملی استاندارد و فن‌آوری و یک دانشجو از دانشگاه روچستر گردهم آمدند تا در مورد اثر تخریبی پرتو فرابنفش بر روی DNA تحقیق کنند.

DNA حامل اطلاعات ژنتیکی اکثر موجودات کره زمین است. این ماده زیستی به راحتی نابود نمی‌شود ولی به آسانی پرتو فرابنفش را جذب می‌کند، البته خوشبختانه DNA می‌تواند راه‌هایی برای بازیابی خود پیدا کند.

سلول‌ها برای مبارزه با آسیب تشعشع، فرآیند ترمیم DNA را توسعه داده‌اند. همین طور ساز و کارهایی دارند که انرژی را قبل از تخریب مولکول DNA حذف می‌کند. هنگامی که یک ماکرومولکول به حالت برانگیخته در می‌آید و الکترون خود را نشر می‌دهد، مقدار زیادی انرژی آزاد می‌کند. درک این فرآیند به منظور بررسی و کاهش اثرات اشعه بر روی موجودات زنده بسیار ضروری است.

اسلاوا روتکین و همکارانش بر روی کمپلکس‌هاس خود مونتاژ DNA، پیرامون نانو لوله‌های تک دیواره کربنی با استفاده از یک روش طیف سنجی خاص مطالعه کردند. که در این روش از پرتو فرابنفش و نورسبز به طور هم‌زمان برای بررسی نمونه‌ها استفاده می‌شود.

روتکین، استاد دانشکده‌های فیزیک و مهندسی و علم مواد دانشگاه‌ لیهای می‌گوید ایجاد بهره‌وری در روند تفکیک خودکار، یک گام کلیدی در فهم چگونگی برانگیخته شدن DNA

توسط پرتو فرانبفش می‌باشد. DNA می‌تواند بدون این که بشکند، خنک شود و در نتیجه عملکرد طبیعی خود را حفظ کند.

رویکرد نوآورانه این تیم تحقیقاتی، پتانسیل زیادی برای نظارت بر تحریک DNA تفکیک خودکار و اهمیت آسیب‌های شیمیایی برای زمینه‌های مختلف پزشکی، زیست‌شناسی تکاملی و اکتشاف فضا دارد. برای اهداف پزشکی، مطالعه ساز و کار تفکیک خودکار می‌تواند به درک درستی از سطح سالم ماندن سلول‌های مختلف در برابر اشعه فرابنفش و راه‌های کاهش اثرات تابش منجر شود.

منبع :