حضور 94 هزار دانش آموز درآزمون پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور با حضور 94000 دانش آموز روز دوشنبه ( پنجم بهمن ماه) برگزار شد.

حضور 94 هزار دانش آموز درآزمون پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان

به گزارش ایرنا از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، با توجه به سیاست های این مرکز درخصوص برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی و ماهیّت علمی، آموزشی و تأثیر این آزمون ها برای ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش آموزان و اطّلاع از جایگاه آموزشی و علمی خود در مقایسه با دیگر مدارس استعدادهای درخشان در سطح کشور، همچنین به منظور ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرایند آموزش و میزان تحقّق اهداف برای برنامه های درسی و کیفیت بخشی به برنامه های علمی - آموزشی، مرحلۀ اوّل' آزمون پیشرفت تحصیلی' مدارس استعدادهای درخشان به صورت هماهنگ در پایه های هفتم، هشتم و نهم دورۀ اوّل متوسطه و پایه های دوّم رشته های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی، برگزار شد.

سؤالات این مرحله از آزمون که تعداد 94000 نفر از دانش آموزان دورۀ اوّل و دوّم متوسطه در آن شرکت داشتند، با بهره گیری از نظرات دبیران مجرّب استان های مختلف به صورت چهار گزینه ای و از محتوای کتاب های درسی رسمی طرّاحی شده است. 

تصحیح پاسخ نامه ها و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج آزمون در سطوح مدرسه ای، منطقه ای، استانی و کشوری به منظور استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی های سال تحصیلی جاری و سال 96-1395به صورت متمرکز در مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان انجام خواهد شد.

نتایج مأخوذه و کارنامه های دانش آموزان نیز بزودی جهت اعلام به مدارس و دانش آموزان از طریق سامانۀ سناد در اختیار دانش آموزان و برنامه ریزان قرار خواهد گرفت .

مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان صمیمانه از همکاری مؤثر،جدّی و صادقانه تمامی دست اندرکاران بویژه ادارات کل آموزش و پرورش و استعدادهای درخشان استان ها، مدیران و دبیران مدارس سپاسگزاری می کند.

منبع :

مطالب مرتبط