کلنگ زنی 2باب مدرسه مشارکتی قلم چی درمرحمت آباد آذربایجان غربی

با حضور مسئولین، آیین کلنگ زنی 2 باب مدرسه مشارکتی قلم چی در منطقه مرحمت آباد برگزار شد.

کلنگ زنی 2باب مدرسه مشارکتی قلم چی درمرحمت آباد آذربایجان غربی

با حضور مسئولین، آیین کلنگ زنی 2 باب مدرسه مشارکتی قلم چی در منطقه مرحمت آباد آذربایجان غربی برگزار شد.

اسماعیل رستم پور رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه مرحمت آباد در مراسم کلنگ زنی 2 باب مدرسه مشارکتی از مساعدت ویژه مدیر کل نوسازی استان آذربایجان غربی، مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ، بنیاد قلم چی و نماینده وی تقدیر نمود و عملیاتی شدن ساخت این مدارس مشارکتی را مرهون زحمات ایشان دانست و حضور خیّرین را همواره موجب دلگرمی مسئولین منطقه ای عنوان کرد.

آخوندیان رئیس مجمع خیّرین استان آذربایجان غربی در حاشیه مراسم کلنگ زنی به گزارش عملکرد خیرین منطقه مرحمت آباد پرداخت و عنوان کرد: تا کنون 14 زمین از طرف خیرین به مجمع اهدا شده که با ساخت این دو باب مدرسه، تعداد زمین هایی که تبدیل به مدرسه می شوند به 7 باب افزایش می یابد.

وی از خیرین به واسطه تلاش در راه احداث مراکز آموزشی و تربیتی و همراهی با دولت در انجام این عمل خداپسندانه تقدیر نمود و اظهار امیدواری کرد: با همیاری خیرین، مسئولین منطقه ای و اداره کل نوسازی استان تا شهریور ماه 95 شاهد بهره برداری و شادی دانش آموزان این منطقه باشیم.

کلنگ زنی 2باب مدرسه مشارکتی قلم چی درمرحمت آباد آذربایجان غربی


کلنگ زنی 2باب مدرسه مشارکتی قلم چی درمرحمت آباد آذربایجان غربی