عباس اسدی امیرآبادی: آزمونک ریاضی 3- آمادگی برای 9بهمن ماه

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس ریاضی، آزمون9 بهمن ماه تهیه شده است.سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس ریاضی،  آزمون 9 بهمنماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

موفق باشید

                                                     طراح: عباس اسدی امیرآبادی