نوروز 96

مسعود هاشمی : جمع‌بندی مبحث حواس - زیست شناسی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث حواس جمع‌بندی شده است.دانش آموزان عزیز تجربی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث حواس جمع‌بندی شده است.

فایل های ضمیمه
مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی