درس12 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

لغات انگلیسی را اینجا بیاموزید

درس12 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Gradation 

درجه بندی/درجه

mores 

 اداب/رسوم

Volatile 

بخارشدنی/سبک/لطیف

Advocate 

حامی/طرفدار/دفاع کردن

Mitigate 

آرام کردن/سبک کردن/تسکین دادن

Alleviate 

ارام کردن/سبک کردن

Parry 

دور کردن/دفع کردن حمله ی حریف

Tacit 

خاموش/ضمنی

Monotony 

یکنواخت/بی تنوعی

Molt 

پوست انداختن/موی ریختن

acme 

اوج/قله

Adulterate 

/قلابی

 Slake 

کاهش یافتن/فرو نشستن

Fractious 

بدخو/زود رنج/کج خلق

Encomium 

ستایش/ثنا

Invective 

پرخاش/سخن حمله آمیز/طعنه

Salubrious 

سازگار/سالم/گوارا

Effigy 

صورت/تمثال/پیکرک

Archaic 

کهنه/قدیمی

Distaff 

مچ زنان

Sinecure 

 شغلی که متضمن مسئولیت نمیباشد/جیره خوری/مفت خوری