تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فرهنگیان در شهرستان خرم آباد

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فرهنگیان در شهرستان خرم آباد

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فرهنگیان  در شهرستان خرم آباد

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان فرهنگیان در شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان را تجهیز نمود.

آقای محمد علی میرزاپور، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1360 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 237 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 11قفسه کتابخانه ،7 میز مطالعه ،14 صندلی و یک عدد میز کامپیوتر می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 44/280/000 ریال (4میلیون و 428 هزار تومان) می باشد که مبلغ 37/230/000 ریال( 3میلیون و 723 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 7/050/000 ریال (705هزار تومان) از سوی مدرسه پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 431 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فرهنگیان  در شهرستان خرم آباد

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فرهنگیان  در شهرستان خرم آباد


تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان فرهنگیان  در شهرستان خرم آباد