کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 4 پاسخ- 4 بهمن 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 4 پاسخ- 4 بهمن 94

یک سؤال، 4 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


همیشه با خانواده در مورد مسائلی صحبت می‌کنیم. به نظر شما چگونه می‌توانیم بحث‌های آموزشی در منزل راه بیندازیم؟

پاسخ 1- بحث‌های سودمند به سادگی آغاز می‌شوند؛ اما هرگز همتراز با مکالمات عادی روزمره نیستند. بحث آموزشی به معنی تحلیلِ هوشمندانه‌ی تجمعی عوامل موفقیت است. در این مباحثه گوینده و شنونده هر دو وارد پیشرفت فعال می‌شوند. می‌توانید صحبت‌های خودتان را مبتنی بر ارائه‌ی عملکرد و تجربه تنظیم کنید و اولیا می‌توانند مبتنی بر گفت‌وگو و تشویق وارد مباحثه شوند. پیشنهاد می‌کنم مواردی نظیر تحلیل نکات مطالب مشاوره‌ای و مصاحبه‌های رتبه‌های برتر و اولیای آن‌ها، تحلیل آزمون و سطح دست‌یابی به هدف‌گذاری‌ها، تحلیل سطح شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی و آمادگی برای حضور در جلسات مشترک 5 نفره را در این مباحثه‌های ارزشمند مد نظر قرار دهید.

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 2- صحبت در خانه عادت خوب زندگی است. هیچ وقت برای شروع یک بحث نیاز به نیت و تصمیم قبلی نیست. کافی است تصویری از کتاب درسی را به اعضای خانواده نشان دهید یا با پرسیدن سؤالی مقایسه‌ای سطح علمی کتاب‌های دوران تحصیلشان را جویا شوید. گاه با هم نشستن و مطالعه کردن و گاه تعریف خلاصه‌ای از مطالعات نکته‌ای از کارنامه و هدف‌گذاری، همه و همه به‌راحتی شروعی بر گفت‌وگویی دلچسب هستند.

بهادر جبلی

پاسخ 3- خودتان این کار را شروع کنید. از روش مطالعه، کارنامه و مدرسه‌ی خود صحبت کنید. اولیای خود را مسئول پیگیری دفتر برنامه‌ریزی خود کرده و از آن‌ها بخواهید صفحه‌ی 182 دفتر را پر کنند تا هم وضعیت مطالعه‌ی شما را بدانند و هم در برنامه‌ریزی شما مشارکت داشته باشند. از آن‌ها بخواهید مجله‌ی آزمون را بخوانند و در خصوص محتوای آن مخصوصاً جلسه‌ی برترها با هم صحبت کنید.

محمد تره‌باری

پاسخ 4- از هر یک از اعضای خانواده در مورد خاطرات و تجربیاتشان در زمان تحصیل سؤال کنید. مثلاً در مورد معلمان مختلف، درس‌های مختلف و... و به‌تدریج بحث را به سمت مسائل آموزشی ببرید.

حسن ایزدی