پاسخ گویی به اشکالات درس زیست شناسی یازدهم

با توجه به خودویژگی درس زیست و بنا به درخواست تعدادی از شما دوستان، امکانی ایجاد شده است تا این موارد مطرح شده و بنده و سایر علاقمندان به زیست به آن‌ها پاسخ دهیم.

پاسخ گویی به اشکالات درس زیست شناسی یازدهم

داوطلبان خوب کانونی سلام

با توجه به خودویژگی درس زیست و بنا به درخواست تعدادی از شما دوستان، امکانی ایجاد شده است تا این موارد مطرح شده و بنده و سایر علاقمندان به زیست به آن‌ها پاسخ دهیم.

از این پس موارد و سؤالاتی را که در حیطه مطالب درسی می باشد در همین صفحه درج کنید تا در اسرع وقت و البته در حد توان به آن‌ها پاسخ دهیم.