نوروز 96

پاسخ گویی به اشکالات درس زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

با توجه به خودویژگی درس زیست و بنا به درخواست تعدادی از شما دوستان، امکانی ایجاد شده است تا این موارد مطرح شده و بنده و سایر علاقمندان به زیست به آن‌ها پاسخ دهیم.داوطلبان خوب کانونی سلام

با توجه به خودویژگی درس زیست و بنا به درخواست تعدادی از شما دوستان، امکانی ایجاد شده است تا این موارد مطرح شده و بنده و سایر علاقمندان به زیست به آن‌ها پاسخ دهیم.

از این پس موارد و سؤالاتی را که در حیطه مطالب درسی می باشد در همین صفحه درج کنید تا در اسرع وقت و البته در حد توان به آن‌ها پاسخ دهیم.

گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره