دستیابی فیزیکدانان به فناوری دورنوردی موجودات زنده

فیزیکدانان چینی معتقدند که می‌توان با استفاده از فناوری ابررسانا، میکروارگانیسم‌ها یا حافظه آنها را در دو مکان به صورت همزمان تولید کرد.

دستیابی فیزیکدانان به فناوری دورنوردی موجودات زنده

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، گروهی از فیزیکدانان چینی با تمرکز بر روی فناوری انتقال کوآنتومی به دنبال اولین آزمایش انتقال حافظه در بستر مدار ابررسانا هستند.

آنها معتقدند که ذرات می‌توانند در شرایط برهم‌نهی کوآنتومی در یک یا چند مکان به صورت همزمان وجود داشته باشند.

پروفسور تانگانگ لی، متخصص فیزیک کوآنتومی از دانشگاه سینگایو چین در مورد نظریه انتقال حافظه با فناوری ابررسانا اظهار کرد: آزمایش مدنظر برای اولین ‌بار در جهان در حال آماده‌سازی است. ما معتقدیم با استفاده از نوسان‌ساز الکترومکانیکی و مدارهای ابررسانا می‌توان وضعیت کوآنتومی میکروارگانیسم‌ها را از طریق تله‌پورتیشن یا دورنوردی برانگیخته و منتقل کرد.

وی در ادامه افزود: اولین مطالعات برای دورنوردی موجودات زنده در سال 1935 توسط اروین شرودینگر فیزیکدان اتریشی انجام شد. وی در آزمایش‌های خود به این نتیجه رسید که می‌توان یک جاندار زنده را به طور همزمان در دو مکان منتقل کرد.

فیزیکدانان چینی با بررسی آزمایش‌های گذشته دریافتند که بهترین روش برای انتقال موجودات زنده، سرد کردن آنها تا دمای انجماد است. در این آزمایش آنها به دنبال سرد‌کردن گونه‌ای از باکتری تا دمای انجماد بودند. در واقع با سرد‌کردن میکروارگانیسم‌ها تا دمای انجماد، احتمال وقوع فعالیت‌های شیمیایی و تبادل انرژی با محیط از بین‌ می‌رود.

فیزیکدانان چینی به دنبال چسباندن میکروب‌ها به غشاء نوسان‌ساز هستند، چرا که با نوسان ایجاد شده باکتری‌ها به وضعیت برهم‌نهی کوآنتومی می‌رسند.

پس از تغییر فاز باکتری‌ها به وضعیت برهم‌نهی کوآنتومی محققان با استفاده از میدان مغناطیسی قدرتمند نظریه دورنوردی میکروارگانیسم‌ها را برای اولین‌ بار به چالش خواهند کشید.

فیزیکدانان چینی معتقدند که با این روش انتقال وضعیت درونی و اطلاعات باکتری بین دو نقطه مکانی امکان‌پذیر می‌شود.

منبع :