ثبت مدرسه‌سازی خیران ایرانی در یونسکو

وزیر آموزش و پرورش از ثبت حرکت مدرسه‌سازی خیرین ایران در یونسکو خبر داد.

ثبت مدرسه‌سازی خیران ایرانی در یونسکو

وزیر آموزش و پرورش از ثبت حرکت مدرسه‌سازی خیرین ایران در یونسکو خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران فارس و پانا در خصوص حرکت مدرسه‌سازی اظهار داشت: ما همیشه نیاز به حمایت خیرین داریم و مشارکت مردم را در امر آموزش و پرورش و فرایند تعلیم و تربیت همیشگی می‌دانیم.

وی با اشاره به ایجاد جامعه خیرین مدرسه‌ساز در کشور و حضور مردم برای مدرسه‌سازی گفت: ما به دنبال این هستیم که در اسناد سازمان یونسکو این حرکت را به ثبت‌ برسانیم و به عنوان یک تجربه موفق در ایران در اختیار سایر کشورها قرار دهیم.

فانی با بیان اینکه در حال حاضر یک سوم مدارس کشور غیرایمن است، افزود: امیدواریم به همت دولت و مردم تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال 99 بتوانیم تمام مدارس کشور را استاندارد کنیم.

منبع :

مهلا کاشانی