جزئیات طرح تربیت پرستار در بیمارستانهای دانشگاه‌های علوم پزشکی

رئیس کارگروه توسعه علوم پرستاری تاکید کرد: براساس کلیات آئین نامه تربیت پرستار، پذیرش دانشجو به صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری خواهد بود ضمن اینکه مسئولیت آموزش دانشجویان در این طرح از پذیرش تا فر

جزئیات طرح تربیت پرستار در بیمارستانهای دانشگاه‌های علوم پزشکی

رئیس کارگروه توسعه علوم پرستاری تاکید کرد: براساس کلیات آیین‌نامه تربیت پرستار، پذیرش دانشجو به صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری خواهد بود ضمن اینکه مسئولیت آموزش دانشجویان در این طرح از پذیرش تا فراغت تحصیل بر عهده دانشکده‌های پرستاری و مامایی خواهد بود.

به‌گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر ایرج‌پور با تشریح اقدامات و اهداف طرح تربیت پرستار، مسئولیت روز آمد کردن این آئین نامه را به دنبال جلسه هم اندیشی معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و روسای دانشکده های پرستاری و مامایی کشور برعهده کارگروه توسعه علوم پرستاری دانست و افزود: پیرو واسپاری کارگروه توسعه علوم پرستاری به منطقه 7 آمایشی کشور و براساس تفاهم نامه فی مابین معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سرپرست دبیرخانه منطقه 7 آمایشی موضوع توسعه علوم پرستاری به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واگذار شد که در این راستا تشکیل کارگروه اجرایی و پشتیبانی برای برگزاری گردهمایی کشوری برنامه ریزی شد.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تهیه فرم نظرسنجی از کلیه دانشگاههای علوم پزشکی پیرامون آئین نامه مذکور و نظرسنجی در خصوص اولویت های سایر محورهای ماموریت واسپاری شده برشمرد و از زیرساختهای گسترش دریافتی نیروی انسانی، جذب و تامین نیروی هیات علمی متخصص و توسعه و بازنگری کریکولوم آموزش به عنوان سرمحور ماموریت های واسپاری شده نام برد و اظهار داشت: در خصوص آئین نامه تربیت پرستار، پس از جمع آوری فرم های نظرسنجی پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً نسبت به کلیات و سپس جزئیات آئین نامه مذکور رأی گیری بعمل آمد.

دکتر ایرج پور از نکات مهم این آئین نامه را متمرکز بودن پذیرش دانشجوی پرستاری از طریق آزمون سراسری نام برد و با اشاره به تولیت کامل دانشکده های پرستاری و مامایی در پذیرش تا فراغت از تحصیل دانشجویان از تشکیل کارگروه انعقاد تفاهم نامه خبرداد و خاطرنشان کرد: ترکیبی از معاونین آموزشی و درمانی دانشگاه، رئیس و معاونین دانشکده های پرستاری و مامایی ، رئیس و مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزش درمانی و یک عضو هیات علمی از سازمان نظام پرستاری، تفام نامه مشارکت بیمارستان در تربیت دانشجوی پرستاری را تنظیم می کنند.

وی با اشاره به مسئولیت دانشکده های پرستاری و مامایی نسبت به تربیت نیروی آموزشی برای تربیت پرستاران و افزایش ظرفیت سالیانه که از طریق شورای گسترش دانشگاهها به سازمان سنجش آموزش پزشکی منعکس می شود، اظهار داشت: در این آئین نامه امکان بورسیه شدن دانشجویان برای بیمارستانهای دولتی و خصوصی پیش بینی شده است به این ترتیب که بیمارستانها می توانند با اعلام فراخوان از دانشجویان در حال تحصیلی بورسیه بگیرند که در خصوص بیمارستانهای خصوصی انتخاب نیروهای بورسیه با خرید خدمت یا پرداخت هزینه های ناشی از تربیت دانشجوی پرستاری به دانشگاههای تربیت کننده همراه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،دکتر ایرج پور در پایان از دانشکده های پرستاری و مامایی که دارای دوره های تحصیلات تکمیلی هستند و همچنین واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی که دارای دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته پرستاری و مورد تائید وزارت بهداشت هستند به عنوان دانشگاههایی که می توانند در طرح تربیت دانشجوی پرستاری همکاری و اقدام به افزایش ظرفیت برای تربیت پرستاران کنند نام برد.

منبع :

مهلا کاشانی