راه‌اندازی 50 مرکز راست‌قامتی و حرکات اصلاحی دانش‌آموزان

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی 50 مرکز راست قامتی و حرکات اصلاحی دانش آموزی در کشور خبر داد.

راه‌اندازی 50 مرکز راست‌قامتی و حرکات اصلاحی دانش‌آموزان

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی 50 مرکز راست قامتی و حرکات اصلاحی دانش آموزی در کشور خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزشبه نقل از خبرنگار آموزش و پرورش پانا، مهرزاد حمیدی در آیین افتتاح نخستین خانه سلامت آموزش و پرورش کشور در شیراز افزود: این مراکز در 18 شهر بزرگ و همه مراکز استان های کشور برای سلامت جسمی دانش آموزان با انحراف ستون فقرات و انحراف جدی جسمی راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی این مرکز مجوز استخدام نیرو تصویب شده است تصریح کرد:پیش از این مشکل نیرو برای این مراکز وجود داشت که با صدور این مجوز مشکل حل شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: خانه سلامتی که در شیراز راه اندازی شده است نخستین خانه سلامت و الگویی برای همه استان ها است.

وی با بیان اینکه در این خانه سلامت مسائل بهداشتی فردی آموزش داده می شود افزود: وضعیت دانش آموزان در این خانه های سلامت با کمک کارشناسان علوم پزشکی مسائل مربوط به بهداشت فردی و بهداشت بلوغ دانش آموزان ،مسائل بهداشت دهان و دندان، وضعیت آهن و ویتامین دی دانش آموزان بررسی می شود.

منبع :

مهلا کاشانی