ضرایب دروس مختلف در کنکور - انسانی

ابتدا هدف (رشته‌ی مورد علاقه) خود را تعیین کنید و سپس با «آگاهی» در مسیر مطالعه برای کنکور قدم بگذارید!

ضرایب دروس مختلف در کنکور - انسانی

ضرایب دروس مختلف در کنکور - انسانی

دانش‌آموزان رشته‌ی انسانی؛ سخنی با شما

ابتدا هدف (رشته‌ی مورد علاقه) خود را تعیین کنید و سپس با «آگاهی» در مسیر مطالعه برای کنکور قدم بگذارید!

حتماً همه‌ی شما اطلاع دارید که در کنکور سراسری، تمام دروس، ارزش و اهمیت یکسانی ندارند؛ میزان ارزش و اهمیت هر درس در کنکور، با اصطلاحی تحت عنوان«ضریب»مشخص می‌شود. و نیز می‌دانیم که ضرایب دروس در زیرگروه‌های مختلف رشته‌ی علوم انسانی با هم متفاوت است.

بنابراین لازم است تا شما بدانید:

1. به تحصیل در کدام رشته‌ی دانشگاهی علاقمند هستید؟ (یافتن پاسخ این سؤال بر عهده‌ی خود شماست! اما سؤال‌های بعدی را ما پاسخ خواهیم داد)

2. رشته‌ی تحصیلی (دانشگاهی) مورد علاقه‌تان در کدام‌یک از زیرگروه‌های پنج‌گانه‌ی رشته‌ی علوم انسانی جای دارد؟

3. برای کسب رتبه‌ی خوب در زیرگروه مورد نظرتان، کدام درس‌ها واجد اهمیت بیش‌تری هستند و به بیان بهتر، کدام دروس در این زیرگروه، ضریب بیش‌تری دارند؟

3. در هر درس، کدام مباحث از اهمیت بیش‌تری برخوردارند و میزان تکرار آن‌ها در کنکورهای سراسری اخیر، فراوانی بیش‌تری داشته است و در مقابل، کدام مباحث کم‌اهمیت‌تر هستند؟

پاسخ به سؤال‌های دوم و سوم را در ادامه‌ی همین مطلب می‌توانید مشاهده کنید و اما برای پاسخ به سؤال سوم می‌توانید به مطلبی تحت عنوان «بودجه‌بندی مباحث در کنکورهای سراسری اخیر؛ رشته‌ی علوم انسانی» که بر روی سایت کانون موجود است، مراجعه نمایید.

در هر زیر گروه رشته‌ی علوم انسانی؛ کدام رشته‌های تحصیلی دانشگاهی جای دارند؟

ضرایب دروس مختلف در کنکور - انسانی

ضرایب دروس مختلف در کنکور - انسانی