دوازدهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد قلم‌‌چی

دوازدهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی با حضور اعضای شورا و کاظم قلم‌چی (متولی و واقف بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی) در روز پنج‌شنبه 26 آذر 94 برگزار شد.

دوازدهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد قلم‌‌چی

دوازدهمین جلسه‌ی شورای بورسیه

26 آذر 1394

دوازدهمین جلسه‌ی شورای معتمدین بورسیه‌ی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی با حضور اعضای شورا و کاظم قلم‌چی (متولی و واقف بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی) در روز پنج‌شنبه 26 آذر 94 برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های شورای معتمدین بورسیه ارائه شد و موضوعاتی هم برای جلسات آینده در دستورکار قرار گرفت تا درباره‌ی آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شود.

حاضران جلسه:

حسین محمدی، کریم رئیسی ده‌کردی، محمدحسین شیرازی، عشرت رجبلی، زهرا جلالی، فرزانه اشراقی، فرشته علی‌بخشی

همکاران بورسیه بنیاد: زهرا علومی، مریم صدیقی، شایسته خزایی، صالحه اخگری، الهه نصیری، مهسا امیرحسینی و سمیه عابدی

جلسه توسط حسین محمدی با تشکر از حضور اعضا و همکاری‌ها و جلسات و پیگیری‌های آنان در ماه‌های گذشته و گزارشی از جلسه‌ی خودشان در شهر رشت (در دبیرستان قلم‌چی در تاریخ 23 آذر) آغاز شد.

در ادامه کریم رئیسی ده‌کردی از برگزاری جلسه‌ در روز سه‌شنبه 24 آذر در شهر فارسان خبر دادند و محمدحسین شیرازی از برگزاری جلسه در شیراز با حضور نمایندگی در هفته‌ی آتی در آن خبر دادند.

عشرت رجبلی در مورد برگزاری جلسه‌ی خود در شهر گرگان در تاریخ 24 آذر روز سه‌شنبه نکات و مطالبی را ارائه نمودند و فرزانه اشراقی استفاده از ظرفیت‌های محلی و خیریه‌ها و موسسه‌های مختلف را لازم شمردندو جلسه با خیریه‌ها در روز دوشنبه 23 آذر 94 در سالن شورا مثبت دانسته و خاطرنشان کردند که این جلسات به صورت مستمر برگزار خواهند شد.

فرشته علی‌بخشی از جلسه‌ای که با خیریه‌ها در روز دوشنبه 23 آذر برگزار نمودند نکات مهمی را مطرح نمودند و پیشنهادات مدعوین در آن جلسه را به اطلاع اعضا رساندند.

در آخر، زهرا جلالی از جلسه‌ای در نمایندگی هشتگرد در روز چهارشنبه 25 آذر خبر دادند و مشکلات و پیشنهادات مدعوین را به اطلاع اعضا رساندند.

در پایان جلسه، کاظم قلم‌چی ضمن تشکر از همکاران جهت برگزاری جلسات، برآورد اهداف جلسات را مورد بررسی قرار دادند.

از جمله موارد دیگر، بررسی آثار افراد بورسیه و مشکلات بورسیه شهرستان‌ها و نحوه‌ی تایید افراد بورسیه شده توسط بنیاد مورد بحث قرار گرفت.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی