روش جدیدی در بکارگیری نانوذرات ابداع شد

محققین دانشگاه تگزاس آمریکا موفق به ابداع روشی نوین در بکار گیری نانو ذرات بمنظور ساخت دقیق‌تر ماشین‌ها و حسگرها شده اند.

روش جدیدی در بکارگیری نانوذرات ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از نانو ذرات در ساخت دقیق ماشین ها و سازها استفاده می شود اما کنترل و حرکت نانو ذرات مشکل است.  

در همین حال محققین دانشگاه تگزاس آمریکا موفق به ابداع روشی نوین در بکار گیری نانو ذرات بمنظور ساخت دقیق تر ماشین ها و حسگرها شده اند. نام این تکنیک جدید «قلم حبابی لیتوگرافی» است که قابلیت کار بر روی نانو ذرات با اندازه یک میلیاردیم متر تا ۱۰۰ میلیاردم متر را دارد.

  «قلم حبابی لیتوگرافی» با استفاده از لیزر می تواند یک مرکز حرارتی در آب بوجود آورد که سپس برای تبخیر شدن به شکل حباب در می آیند.

در همین حال حباب ها شروع به جذب و گرفتن نانو ذرات معلق در آب از طریق ترکیب فشار گاز، کشش سطحی و همرفت می کنند که با این شیوه می توان خیلی سریع سازه های نانو ذراتی ساخت.

همچنین حباب ها می توانند به وسیله لیزر به اطراف حرکت کنند که بدیهی است نانو ذره را با خود به اطراف می برند ضمن اینکه با افزایش یا کاهش قدرت لیزر می توان اندازه میکروسکوپی حباب ها را تغییر داد.

از این تکنیک می توان در توسعه اندازه های جدید کامپیوترهای نوری و فناوری پنل های خورشیدی که نیاز به کلین روم (محوطه تمیز) دارند، بهره برد.

منبع :