افزایش چربی شکمی با مصرف نوشابه‌های شیرین

پژوهش محققان مرکز تحقیقات قلب فرامینگهام، دانشگاه تافت و هاروارد نشان می‌دهد مصرف روزانه نوشابه‌های شیرین شده مصنوعی می‌تواند چربی شکمی را افزایش دهد.پژوهش محققان مرکز تحقیقات قلب فرامینگهام، دانشگاه تافت و هاروارد نشان می‌دهد مصرف روزانه نوشابه‌های شیرین شده مصنوعی می‌تواند چربی شکمی را افزایش دهد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان ، چربی احشایی یا شکمی خطرناک‌ترین نوع چربی است که درون بسیاری از اعضا نظیر پانکراس، کلیه و کبد تشکیل می‌شود. این دسته از چربی‌ها وقوع بسیاری از بیماری‌ها نظیر قلبی عروقی، دیابت و سرطان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طی این تحقیق، چربی شکمی هزار و سه شرکت‌ کننده میانسال مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. علاوه بر این میزان مصرف عادتی شرکت‌کنندگان از نوشابه‌های قندی توسط پرسش‌نامه نیز بررسی شد.

شرکت‌کنندگان از نظر مصرف نوشابه‌های قندی به چهار گروه روزانه، هفتگی، ماهانه و عدم مصرف تقسیم‌بندی شدند.

این تحقیق که به مدت شش سال به طول انجامید کیفیت و کمیت چربی شکمی توسط توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) کامپیوتری اندازه‌گیری شد.

نتایج نشان می‌داد که حجم چربی شکمی به ترتیب در عدم مصرف‌کنندگان، ماهانه، هفتگی و روزانه با مقدارهای 658، 649، 707 و 852 متر مکعب است و هرچه مصرف بیشتر باشد، چربی دور شکم بیشتر می‌شود.

یافته‌ها در مورد نوشیدن نوشابه‌های رژیمی صدق نکرد، یعنی مصرف این نوشابه‌ها تأثیری بر چربی شکمی نداشت.

این پژوهش در مجله " Circulation " منتشر شده است.

منبع :